24. Október, 2012, Autor článku: Tölgyessy Michal, Elektrotechnika, Medicína
Ročník 5, číslo 10

Skúsený robotik sa pri pohľade na nadpis článku iste spýta: „Prečo Line Follower? Tých už predsa existuje obrovské množstvo a každý vie, o čo ide!“ Nuž, dovolím si oponovať. Amatérska robotika je čím ďalej, tým viac dostupná aj mladšej generácii, ktorá sa s danou témou nemusela dosiaľ stretnúť. Článok je skôr odrazovým mostíkom pre tých, ktorí nevedia ako začať a predstavuje pomerne jednoduchú a finančne nenáročnú konfiguráciu. Navyše čitateľa zoznámi s robotickou platformou Acrob, ktorá umožňuje realizovať aj iné aplikácie v oblasti mobilnej robotiky.
Celý článok »

29. August, 2012, Autor článku: Kolek Jan, Informačné technológie, Medicína
Ročník 5, číslo 8

Informatika je vědní disciplínou, která v dnešní době zažívá obrovský rozvoj. Je dnes používána téměř ve všech oborech lidské činnosti. Např. ve vzdělávání, bankovnictví, kriminalistice, průmyslu a mnoha, opravdu mnoha dalších. Informatika ale proniká i do mnoha dalších vědních oborů, kde bychom to nečekali. Jedním z těchto oborů je klasická biologie. Spojením biologie a informatiky vznikl nový vědní obor – bioinformatika.
Celý článok »

13. August, 2012, Autor článku: Ondášová Elena, Medicína, Oznamy
Ročník 5, číslo 8

Článok sa venuje jednému z možných spôsobov rozvoja rekreačného športu ako efektívneho faktora v predchádzaní civilizačným chorobám a to prostredníctvom činnosti neziskovej organizácie Misia 24, ktorá začala svoju činnosť v roku 2011. Príkladom z praxe chceme prezentovať aplikáciu teórie do praxe a poukázať na potrebu spolupráce rôznych inštitúcií, organizácií, formálnych aj neformálnych združení a miestnej samosprávy.
Celý článok »

20. Jún, 2012, Autor článku: Lazárová Katarína, Medicína
Ročník 5, číslo 6

Osteoporózu považujeme za multifaktoriálne ochorenie, ktoré vedie k zníženiu kvality života, pretože zníženie pevnosti kostí vedie k zníženiu pevnosti kostí. V súčasnosti venuje vedecká spoločnosť veľkú pozornosť analýze kandidátnych génov, ktoré môžu korelovať so vznikom osteoporotického ochorenia. Táto štúdia je zameraná na analýzu OPG génu.
Celý článok »

06. Júl, 2011, Autor článku: Petrová Jana, MATLAB/Comsol, Medicína
Ročník 4, číslo 7

Edge detection improves image readability and it is an important part of images preprocessing aimed to their segmentation and automatic recognition of their contents. This paper describes selected methods of edge detection in magnetic resonance images, with the emphasis on the wavelet transform use.
Celý článok »

21. Február, 2011, Autor článku: Gráfová Lucie, Elektrotechnika, Medicína
Ročník 4, číslo 2

The most common use of EEG includes the monitoring and diagnosis of the brain states and their disorders. It is based on the search of characteristic patterns in EEG signals and their evaluation. In terms of signal processing it uses feature analysis, more specifically feature extraction and classification of signal components. The paper deals with the feature study of EEG signals by the self-organizing neural network (SOM).
Celý článok »

07. Február, 2011, Autor článku: Gála Michal, Elektrotechnika, Medicína
Ročník 4, číslo 2

Článok sa zaoberá opisom metódy pre detekciu výskytu K-komplexu v spánkovom EEG. K-komplex je ostrá záporná vlna nasledovaná pomalšou pozitívnou vlnou. Výskyt opisovanej vlny je charakteristický pre spánkový stav NREM2. Správne skórovanie daného spánkového stavu je veľmi dôležité, pretože spánkový stav NREM2 tvorí 50 – 60% celkovej doby spánku. Zvyšné percentá sú tvorené spánkovými stavmi REM, NREM1, NREM3 a NREM4. Metóda detekcie K-komplexu je založená na použití zhlukovej analýzy a jednoduchej neurónovej siete.
Celý článok »

24. Január, 2011, Autor článku: Rund František, Elektrotechnika, Medicína
Ročník 4, číslo 1

Using own measured HRTF for each user is considered as the best way to obtain a high-quality perception of sound source virtual position. Without proper equipment the measuring process is very time consuming, so we decided to use the virtual auditory space with small resolution only at first. In this work, we got the HRTF in 15 positions for 6 different subjects with using MLS signal. Then a series of virtually positioned sound were created using MATLAB algorithm. Necessity of equalization the room, loudspeaker and headphones for later listening is also discussed.
Celý článok »

12. Január, 2011, Autor článku: Kupec Peter, Elektrotechnika, Medicína
Ročník 4, číslo 1

V posledných rokoch používame čoraz väčšie množstvo rôznych zariadení pracujúcich v rádiofrekvenčnom (RF) pásme spektra elektromagnetického žiarenia. S nárastom ich používania sa viac a viac vynára otázka bezpečnosti vplyvov RF polí na populáciu, a to najmä na mladých ľudí a deti. Článok sa zaoberá absorpciou RF poľa v modeloch ľudskej hlavy rôznych veľkostí a tvarov pomocou simulátora CST Microwave Studio.
Celý článok »

13. Október, 2010, Autor článku: Kubisa Tomáš, Humanitné vedy, Medicína
Ročník 3, číslo 10

Parapsychológia je oficiálne definovaná ako kontroverzná vedná disciplína, ktorá skúma pôvod a využitie psychických schopností a síl a rovnako posmrtný život s pomocou vedeckých metód. Materialistickejšie zmýšľajúci odborníci (napr. spolky skeptikov) ju označujú za pavedu. Parapsychológia dlho stála mimo záujmu serióznych vedcov, pretože veda ako taká bola orientovaná materialisticky (nie len v komunistických krajinách)1 a parapsychológia sa dávala do súvisu s mágiou, okultizmom a bláznovstvom.
Celý článok »