06. Október, 2010, Autor článku: Gubáš Marcel, Informačné technológie, Medicína
Ročník 3, číslo 10

Článok sa zaoberá základmi problematiky genetického kódu zapísaného v makromolekule DNA. Opisuje organizáciu zápisu dát na molekulárnej úrovni, uchovávanie a prenos informácie z generácie na generáciu a stručne opisuje spôsob aplikácie genetického kódu do reálneho fyzického sveta. V budúcnosti bude s veľkou pravdepodobnosťou genetické inžinierstvo silne závislé na odbore aplikovaná informatika.
Celý článok »

31. Máj, 2010, Autor článku: Fico Tomáš, Elektrotechnika, Medicína, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Náplňou práce bolo vytvoriť prístroj, ktorý by v akupunktúrnej praxi nahradil doterajšie analógové diagnostické prístroje, a takisto doplnil a zlepšil portfólio už existujúcich digitálnych diagnostických prístrojov. Práca pojednáva o riešení problému, ktorý sa dotýka viacerých oblastí a to akupunktúry, merania kožnej vodivosti, spracovávania a analýzy údajov na počítači. Elektroakugraf bude využívaný na vyšetrenia pred akupunktúrnou terapiou a na diagnostikovanie predklinických zmien pomocou nových metód.
Celý článok »

17. Marec, 2010, Autor článku: Púzserová Angelika, Medicína
Ročník 3, číslo 3

Vysoká chorobnosť a úmrtnosť na srdcocievne ochorenia v Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách sveta už dlho znepokojuje kardiológov, ale aj preventológov, epidemiológov a vedeckých pracovníkov. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je v Európe najvyššia úmrtnosť na srdcocievne choroby v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, pričom za nimi nasledujú Slovensko a Maďarsko.
Celý článok »

03. Marec, 2010, Autor článku: Addova Gabriela, Medicína, Prírodné vedy
Ročník 3, číslo 3

Nádorové ochorenia sú v SR druhou najčastejšou príčinou smrti (23 %) a to hneď za chorobami srdca a ciev (54 %). Výskyt tumorov má za posledné desaťročia stúpa a v celosvetovom meradle bol zaznamenaný nasledovný trend: v roku 1975 (5.9 milióna nových prípadov), 1980 (6.7), 1985 (7.6), 1990 (8.4) a v roku 2000 (10.3). Najčastejšia lokalita výskytu tumorov u mužov a žien v celosvetovom meradle sú nádory pľúc (ca 1 milión nových ochorení ročne), zhubné nádory žalúdka, prsníka a hrubého čreva s konečníkom (všetky ca 0.8 milióna prípadov) [1, 2].
Celý článok »

10. Február, 2010, Autor článku: Bernátová Iveta, Medicína, Prírodné vedy
Ročník 3, číslo 2

UntitledKardiovaskulárne ochorenia sú jednou z najčastejších príčin úmrtia na svete a sú príčinou približne jednej tretiny predčasných úmrtí u mužov a jednej štvrtiny u žien. Závažným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení je vysoký krvný tlak (KT) – artériová hypertenzia – ktorá je súčasne rizikovým faktorom výskytu infarktu myokardu, mozgovej príhody, aterosklerózy a iných ochorení.
Celý článok »

18. December, 2009, Autor článku: Války Gabriel, Elektrotechnika, Medicína, Študentské práce
Ročník 2, číslo 12

Picture 2Práca sa zaoberá spracovaním signálu ECG v reálnom čase. Vychádza z hardvérového a softwérového riešenia prezentovaného v minulom ročníku ŠVOČ. Za cieľ si kladie vytvorenie fázového cyklu srdca ktoré sa použije ako zdroj časovacích signálov pre elektronický synezátor hudby. Za predpokladu prirodzenej synchronizácie ľudského tepu na vonkajší zdroj by modifikácia fázového cyklu srdca mohla byť využitá na korekcie srdcových rytmických porúch.
Celý článok »

09. November, 2009, Autor článku: Púzserová Angelika, Medicína, Prírodné vedy
Ročník 2, číslo 11

UntitledV posledných rokoch sa hromadia správy potvrdzujúce rozhodujúcu úlohu sociálnych faktorov z hľadiska zdravia jedincov i celej populácie [1]. Experimentálne a klinické štúdie [2] ukazujú, že fyzikálny, mentálny alebo psychosociálny stres môžu spustiť rôzne kardiovaskulárne (KV) poruchy, pričom u sociálne organizovaných cicavcov vrátane človeka pochádza významný podiel stresu práve zo sociálnych vzťahov.
Celý článok »

19. Október, 2009, Autor článku: Kopincová Jana, Medicína, Prírodné vedy
Ročník 2, číslo 10

Keby ste sa opýtali, ktorý plyn je pre ľudský život nevyhnutne dôležitý, aj školák by vedel odpovedať, že kyslík. A úloha vymenovať, aké plyny dokáže náš organizmus vyprodukovať, by určite pobavila široké okolie. Ale ak budete niekoho dospelého presviedčať, že jeho telo si vyrába plyn, ktorý sa podieľa na vzniku kyslých dažďov, rozrušuje ozónovú vrstvu a je súčasťou cigaretového dymu a výfukových plynov, budete to mať ťažké. A to ani nehovorím o tom, ako by sa ten dospelý tváril pri poznámke, že spomínaný toxický plyn je súčasťou jeho nervov, že ho používa na ochranu proti infekcii a doslova ho má „v krvi“.
Celý článok »

29. Jún, 2009, Autor článku: Bajusová Alica, Informačné technológie, Medicína, Študentské práce
Ročník 2, číslo 6

The paper deals with a method of radiotherapy that uses enhanced dynamic wedges (EDW) to modulate the intensity of radiation. Physical principle and the main advantages and the disadvantages of the EDW over the conventional physical wedges are described. The main purpose of this work is to describe a process of dosimetry verification of the application of the EDW that was applied on The Saint Elizabeth Cancer Institute in Bratislava and to detail the experiment of the verification of an isodose distribution within this implementation of the EDW.
Celý článok »