10. December, 2012, Autor článku: Búry Jozef, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 12

V dnešnej dobe automatizácie a regulácie sa v priemyselnej sfére čoraz viac využívajú CNC riadiace stroje a zariadenia na obrábanie, rezanie, vŕtanie, pílenie a zváranie rôznych druhov výrobkov, či už dennej potreby, alebo pre priemyselné účely. S rozvojom informatiky a hardvérových prostriedkov sa zjednodušili možnosti riadenia takýchto CNC zariadení, čím sa tieto stroje, v menších rozmeroch, rozšírili aj v hobby sfére. Článok rieši návrh a výrobu elektrickej a mechanickej časti CNC zariadenia doplneného o dávkovač spájkovacej pasty, ktorý je potrebný pri osádzaní SMD súčiastok.
Celý článok »

07. December, 2012, Autor článku: Rekšák Vladimír, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 12

This work brings the comparison and review of most widely used applications which are merging LED and lightguide technology used in the manufacture of the automotive rear signal light. The contribution also refers the new technological and design trend in automotive lighting invented by Visteon – Autopal company. This paper also compares the new invented lightguide technology and mostly used LED technologies. Last but not least shows the development and price impact of using specific modern automotive lighting technology.
Celý článok »

26. November, 2012, Autor článku: Behúl Tomáš, Elektrotechnika, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 5, číslo 11

V záujme zabezpečenia kvality služby v IP sieťach je potrebná implementácia rôznych podporných systémov. Medzi tieto systémy patria aj metódy riadenia prístupu. Tieto metódy sa používajú na vstupe do siete a reguluje sa nimi množstvo vstupujúcej prevádzky do siete. Článok poskytuje základné informácie o metódach riadenia prístupu. Dôraz je kladený najmä na MBAC metódy, ktoré sa používajú v kombinácií s MBAC algoritmami a s meracími mechanizmami. V ďalšej časti článku sú uvedené výsledky simulácií a porovnanie jednotlivých MBAC metód pri rôznych zdrojoch prevádzky. Všetky simulácie boli vykonané v programe Network Simulator 2.
Celý článok »

02. November, 2012, Autor článku: Ludwig Tomáš, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 5, číslo 11

Cloud services already became the part of our IT environment. We are storing, accessing and sharing data online in the remote data centers trusting our cloud-providers. Cloud-based solution is important part of the IT infrastructure of many companies regardless of their size or sector.
Celý článok »

29. Október, 2012, Autor článku: Hornáček Martin, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 10

Práca sa zaoberá výpočtom hodnôt príkonu dávkového ekvivalentu obalových súborov obsahujúcich materiály a RAO z procesu vyraďovania JZ z prevádzky (vlákno-betónové kontajnery (VBK) a ingoty). Použité výpočtové prostriedky OMEGA (zloženie obalových súborov z hľadiska aktivít nuklidov) a Microshield (hodnoty dávkového príkonu, resp. príkonu dávkového ekvivalentu) sú v stručnosti popísané v úvodnej časti práce.
Celý článok »

19. Október, 2012, Autor článku: Murín Martin, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 10

Článok sa zaoberá zaujímavou časťou zameriavajúcou sa na generovania elektrických kmitov a to preladiteľnými kryštálovými oscilátormi. V úvode sú popísané základné informácie, ktorým je potrebné porozumieť pri návrhu týchto zapojení a vhodné aspoň poznať pri ich používaní. Nasledujúce časti sa zaoberajú vytvoreným úpravám, ktoré zlepšujú vlastnosti predkladaného obvodu. Ďalej sú v texte bližšie popísané požiadavky na indukčnosti v zapojení.
Celý článok »

23. Júl, 2012, Autor článku: Matej Juraj, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 7

Veľa sa už toho narozprávalo okolo systému ABS. Rovnako, ako okolo jazdy na najnižšiu spotrebu paliva, tak aj okolo najrýchlejšej akcelerácie, ktoré sme si vysvetlili v minulých vydaniach, rovnako aj okolo systému ABS koluje medzi motoristami veľa nezrovnalostí. V nasledujúcom príspevku si priblížime ako vlastne systém ABS pracuje, aké fyzikálne zákonitosti sa snažíme využívať pri elektronickom riadení sklzu pneumatiky a či skracuje alebo predlžuje brzdnú dráhu automobilu, pretože práve táto téma brzdnej dráhy je veľmi často medzi motoristami skloňovaná.
Celý článok »

18. Jún, 2012, Autor článku: Posoldová Alexandra, Elektrotechnika, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 5, číslo 6

WiMAX je spojovo orientovaná technológia zabezpečujúca rýchle pripojenie pre širokopásmové siete. Vo svete bezdrôtových technológií sa stále viac prechádza od fixného pripojenie k mobilnému. Tento článok je o riadení prístupu v technológií WiMAX. Budem sa zaoberať fixným aj mobilným prístupom. Bližšie rozoberiem MAC vrstvu. Načrtnem aktuálny vývoj tejto technológie na Slovensku a jej predpokladaný trend. Rozoberiem problematiku riadenia prístupu v oboch tipoch technológie a načrtnem jej riešenie.
Celý článok »

04. Máj, 2012, Autor článku: Matej Juraj, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 5

This paper deals with theoretical proposals for the co-operation of internal combustion engine and electric motor in series-parallel hybrid vehicle, to as low fuel consumption as possible and allow for dynamic driving. This is the car Volkswagen Touareg Hybrid with the 3.0 TSI engine.
Celý článok »

30. Apríl, 2012, Autor článku: Tóth Filip, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 4

This paper describes the abilities of social robots and human-robot social interaction with connection to influence of emotional robots design on humans. Robots will be integrating into our everyday live, but we little known about how robots can influence to humans. These parts discuss the issues pertinent to create meaningful social interactions between robots and humans through employing degrees of qualities in a robot’s physical design and behavior.
Celý článok »