11. Máj, 2015, Autor článku: Tárník Marián, Informácie pre autorov, Medicína
Ročník 8, číslo 5

p17958_iconCieľom tejto práce je upraviť (individualizovať) parametre vybraných matematických modelov subjektu s diabetom 1. typu tak, aby ich výstupy zodpovedali dátam zo systému kontinuálneho monitorovania glykémie (CGM) od konkrétneho subjektu. Pre identifikáciu zodpovedajúcich podsystémov modelu sa tiež využijú dáta o farmakokinetike (PK, z angl. pharmacokinetics) a farmakodynamike (PD, z angl. pharmacodynamics) publikované v literatúre (viď. [8, 7]) konkrétneho inzulínu, ktorý používa subjekt. V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na individualizáciu simulátora založeného na Bergmanovom modeli. V tejto časti je individualizovaný simulátor založený na Hovorkovom modely.
Celý článok »

03. December, 2014, Autor článku: Körösi Ladislav, Elektrotechnika, Informácie pre autorov
Ročník 7, číslo 12

p17734_iconV rámci riešenia projektu „Prenos, ukladanie a spracovanie štruktúrovaných“ boli vyvíjané softvérové moduly pre získavanie a prenos neštruktúrovaných dát z vizuálneho systému a tiež pre štrukturalizáciu a kategorizáciu získaných dát. Obrazové dáta boli získavané prostredníctvom vizuálneho systému Cognex In-sight Micro. V prvej fáze spracovania bolo potrebné aplikovať na získané dáta metodiku rozpoznávania obrazu – OCR (Optical character recognition). Takto získané textové dáta bolo možné následne kategorizovať na základe definovaných kľúčových slov. Počas vývoja funkčných modulov navrhnutej aplikácie boli aplikované metódy umelej inteligencie s použitím umelých neurónových sietí (UNS). Cieľom článku je stručne oboznámiť čitateľov s vytvorenými modulmi so zameraním sa na spracovanie údajov pomocou UNS.
Celý článok »