18. September, 2009, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 9

Matlab pracuje s dátami vo forme vektorov a matíc. Základnej práci s vektormi a maticami sme sa už venovali v predchádzajúcej časti. Prácou s maticami sa zaoberá niekoľko oblastí matematiky a jednou z najznámejších je lineárna algebra. Využitie Matlabu a jeho funkcií pri výpočtoch lineárnej algebry sa venuje dnešný článok.
Celý článok »

14. September, 2009, Autor článku: Števo Stano, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 9

In the article is presented the calibration process of building model by genetic algorithm. The genetic algorithm finds the best combination of model structural parameters with regard to attain the best correspondence between simulation and real data. Genetic algorithm was created in Matlab and simulation in Comsol Multiphysics.
Celý článok »

04. September, 2009, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 9

Jednou zo základných a často využívanou oblasťou matematiky sú polynómy. Ich využitie sa často spája s interpoláciou, alebo aproximáciou. Matlab obsahuje niekoľko funkcií na uľahčenie výpočtov a práce s polynómami. Práve polynómom bude venovaná dnešná časť nášho seriálu.
Celý článok »

21. August, 2009, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 8

Pri písaní jednoduchých skriptov a funkcií je občas potrebné porovnať výrazy a na základe výsledku vykonať určitú časť programu. Inokedy zase potrebujeme opakovať určitú časť programu niekoľko krát po sebe. Na tieto a ďalšie iné veci sa využívajú riadiace príkazy, ktoré sú súčasťou každého skriptovacieho alebo programovacieho jazyka. Dnes si popíšeme ako tieto príkazy využívame v Matabe.
Celý článok »

14. August, 2009, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 8

V predchádzajúcej časti nášho seriálu sme si povedali čo je M-súbor, aké typy M-súborov môžme vytvoriť a ukázali sme si ako ho vytvoriť a skontrolovať pomocou Editora Matlabu. Dnes sa budeme venovať druhému typu M-súborov a to funkciám, ktoré ponúkajú viac možností ako samostatné skripty.
Celý článok »

07. August, 2009, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 8

V predchádzajúcich častiach sme na zadávanie príkazov využívali príkazový riadok (Command Window). Predstavme si, že potrebujeme spracovať nejakú postupnosť príkazov, ale pomýlime sa. Znamená to, že musíme napísať všetky príkazy odznova, alebo ich naklikať pomocou Command History. Pri väčších projektoch by to bolo náročné a pravdepodobnosť, že sa znova pomýlime je veľká. Preto je lepšie najskôr príkazy zadať do textového súbora a až potom spustiť. V Matlabe sa tieto súbory nazývaju M-súbory (M-files). Matlab obsahuje aj textový editor na zjednodušenie práce s nimi a poskytuje rôzne ďalšie funkcie na uľahčenie práce s M-súbormi.
Celý článok »

24. Júl, 2009, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 7

Niektoré rovnice nemajú riešenie v obore reálnych čísel. Preto bol rozšírený obor reálnych čísel na obor komplexných čísel. Matlab ako pokročilý matematický nástroj dokáže pracovať aj v obore komplexných čísel a základnú prácu s nimi si práve dnes popíšeme.
Celý článok »

22. Júl, 2009, Autor článku: Kajan Slavomír, Informačné technológie, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 7

V súčasnosti sa pri rôznych programových aplikáciách stretávame s výpočtovo náročnými či už matematickými alebo všeobecnými operáciami, ktoré spracovávajú veľké množstvo dát. Zrýchlenie takýchto časovo náročných výpočtov sa zvyčajne realizuje samotným zvýšením výpočtového výkonu počítača alebo distribúciou výpočtov na jednotlivé jadrá procesora pri viacjadrových počítačoch. Takéto riešenie však vyžaduje značnú investíciu do hardvérového vybavenia. Iným prístupom ako urýchliť výpočet matematických operácií je použiť na výpočet grafickú kartu.
Celý článok »

17. Júl, 2009, Autor článku: Foltin Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 7

Postupne sa prepracovávame v našom seriáli dátovými typmi v Matlabe. Dnes nadviažeme na predošlý diel v ktorom sme si vysvetlili štruktúry a sústredíme sa na neobvyklý dátový typ CELL – bunka. Tento formát je pravdepodobne špecifický len pre Matlab. Doposiaľ som sa s ekvivalentom nestretol v žiadnom inom programovacom jazyku.
Celý článok »

03. Júl, 2009, Autor článku: Foltin Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 7

V predošlej časti seriálu sme sa venovali formátovaniu výstupu. Dnes by sme si mali priblížiť dôležitý dátový typ a tým je štruktúra. Jej pochopenie je dôležité pre budúcu prácu s objektami a dátovým typom bunka (cell).
Celý článok »