07. Máj, 2010, Autor článku: Marcinová Kristy, Informačné technológie
Ročník 3, číslo 5

Začalo to úplne nevinne. Vo februári sme mali naplánovanú víkendovú cestu do Paríža s bratom, jeho priateľkou a kamarátmi a dívala som sa kam by sme sa tam mohli ísť pozrieť. Náhodou som narazila na web stránku Múzea Informatiky, konkrétnejšie na “Apple” výstavu k 20. výročiu Mac-u a k slávnostnému otvoreniu Apple Store pod Louvrom. Znelo to veľmi sľubne…
Celý článok »

06. Máj, 2010, Autor článku: Foltin Martin, Informačné technológie
Ročník 3, číslo 5

Přinášíme vám více než 80 stran kvalitního čtení. Hned zpočátku se seznámíte s aplikací pro řešení fyzikálních polí, pak se dovíte o různých widgetech pro menu v KDE4. GNOME má na cestě k verzi 3 v plánu mnoho změn, jak se dozvíte v recenzi verze 2.30.
Celý článok »

06. Máj, 2010, Autor článku: Humusoft, Oznamy
Ročník 3, číslo 5

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o simulaci podnikových procesů na Konferenci WITNESS 2010. Již 13. setkání uživatelů programu WITNESS a přiznivců simulace procesů se koná ve dnech 3.-4.6.2010 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Konferenci pořádá Humusoft s.r.o. ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT Brno.
Celý článok »

05. Máj, 2010, Autor článku: Košík Jozef, Humanitné vedy, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Tento projekt je z oblasti humanitných vied, konkrétne z filozofie. Jedná sa o tému šťastie. Rozoberá sa tu pohľad na túto tému z minulosti, z helenistického obdobia epikureizmu, ako sa vlastne vnímalo šťastie a slasť v rokoch 341 až 270 pred n.l. Keďže sa jedná o filozofiu, je tu priestor pre viac názorov. Teda druhý pohľad na túto tému je z prítomnosti, moje vlastné úvahy vychádzajúce z naštudovanej literatúry alebo vlastných skúseností. Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne relatívnu problematiku, zameral som sa viac na vlastné názory a pozorovania. Výsledkom projektu je priblíženie sa k odpovedi, čo je to vlastne šťastie.
Celý článok »

04. Máj, 2010, Autor článku: Humusoft, MATLAB/Comsol, Oznamy
Ročník 3, číslo 5

Společnost HUMUSOFT s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na živý www seminář v češtině, který se bude konat ve středu 12.5.2010 ve 14.00. Seminář si klade za cíl seznámit posluchače s možnostmi využití výpočetního prostředí MATLAB při řešení optimalizačních úloh. Bude předvedeno několik názorných příkladů, které představují různé typy optimalizačních problémů a možnosti jejich řešení.
Celý článok »

03. Máj, 2010, Autor článku: Mičuch Juraj, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Na zabezpečenie kvality služieb v prostredí IP existujú mnohé mechanizmy. Článok sa zameriava na preventívne metódy a  predovšetkým na riadenie prístupu spojení AC (Admission Control). AC je veľmi dôležité z pohľadu zabezpečenia sieťových prostriedkov a predchádzania zahlteniu v sieti. V práci sú analyzované a vzájomne porovnané rôzne AC metódy z pohľadu IP sietí. Na záver sú uvedené metódy simulované v programe Matlab.
Celý článok »