4. Matlab – matice, definovanie a adresovanie

15. Máj, 2009, Autor článku: Foltin Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 5 This page as PDF Pridať príspevok

Matica je základným dátovým objektom v Matlabe. Veď aj samotný názov Matlab v sebe skrýva maticu (MATrix LABoratory). V tejto časti seriálu si ukážeme ako maticu definovať ako v nej vyhľadávať prvky a submatice no a v závere si vysvetlíme niektoré maticové operácie.

V lineárnej algebre sa stretávame so základným dátovým usporiadaním ako je skalár, vektor, alebo matica. Matlab všetky tieto objekty vníma ako jeden dátový objekt – matice. Skalár je špecifický prípad matice s rozmerom 1×1, vektor je zas maticou 1xN alebo Nx1 no a matica má rozmer MxN. Matice môžeme vkladať do premenných pomocou priradenia. Ani v tomto prípade nemusíme premenné špeciálne deklarovať. Ich deklarácia sa udeje v momente prvého použitia. Skalár do premennej priradíme pocou symbolu priradenia =

>> a=4
a =
     4

V premennej a sa teraz nachádza matica s rozmerom 1×1 a má hodnotu 4. Vektor priradíme tiež pomocou symbolu =. Ak definujeme riadkový vektor, prvky sú oddelené medzerou alebo čiarkou. V prípade stĺpcového vektora oddeľujeme prvky bodkočiarkou. Všetky prvky sú uzavreté v hranatých zátvorkách.

>> v=[10 20 30 40]
v =
     10 20 30 40

V premennej v je teraz uložená matica s rozmerom 1×4 (prvá hodnota vypovedá o počte riadkov, druhá o počte stĺpcov) a hodnotami 10, 20, 30 a 40. V prípade, že potrebujeme pracovať so stĺpcovým vektorom máme tieto možnosti jeho definície.

 • definovať riadkový vektor a transponovať ho symbolom apostrof [10 20 30 40]’
 • oddeliť prvky bodkočiarkou [10 ; 20 ; 30 ; 40]

Oba zápisy sú ekvivalentné.

Inou možnosťou ako vytvoriť vektor, je využiť vstavané funkcie. Vysvetlime si niektoré. Často používaný spôsob tvorby vektora je pomocou dvojbodky. Vektor sa defunuje okrajovými hodnotami a krokom s akým majú byť prvky od seba vzdialené.

od:krok:do
>> v=0:0.2:1
v =
     0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000

Iný spôsob definovania je pomocou príkazu linspace. Argumenty tejto funkcie sú ľavý okraj intervalu, pravý okraj intervalu a počet prvkov výsledného vektora. Jednotlivé prvky budú od seba rovnako vzdialené. Jedná sa o lineárne delenie intervalu.

>> v=linspace(1,8,3)
v =
     1.0000 4.5000 8.0000

Obdobne pracuje aj príkaz logspace. Rozdiel je v tom, že delenie je logaritmické. Parametre tohto príkazu sú 3. logspace(x1,x2,N) a znamenajú definovanie okrajov a počet delení. Ľavý okraj je 10^x1, pravý 10^x2 a počet delení je N.

>> v=logspace(1,3,3)
v =
     10 100 1000

Maticu môžeme definovať tiež niekoľkými spôsobmi. Často používaným je vymenovanie prvkov. Jednotlivé prvky sú od seba oddelene medzerou. riadky sú oddelené bodkočiarkou. Všetky prvky sú uzavreté v hranatých zátvorkách.

>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
A =
     1 2 3
     4 5 6
     7 8 9

Matlab obsahuje niekoľko vstavaných funkcií, ktoré generujú špeciálne matice.

ones/zeros
Funkcia ones vracia maticu s rozmerom MxN, kde sú všetky prvky 1. Funkcia zeros pracuje rovnako s tým rozdielom, že matica je plná núl.

>> A=ones(3,4)
A =
     1 1 1 1
     1 1 1 1
     1 1 1 1

eye
Funkcia eye vracia maticu ktorá ma na diagonále jednotky. Matica nemusí byť len štvorcová.

>> eye(3)
ans =
     1 0 0
     0 1 0
     0 0 1

diag
Funkciou diag vytvoríme maticu, ktorá bude mať diagonálne prvky také, aký je parameter tejto funkcie. Pozíciu prvkov je možné posúvať nad (kladný parameter) alebo pod (záporný parameter) hlavnú diagonálu druhým parametrom.


>> A=diag([1 2 3])
A =
     1 0 0
     0 2 0
     0 0 3

>> A=diag([1 2 3],1)
A =
     0 1 0 0
     0 0 2 0
     0 0 0 3
     0 0 0 0

rand
Táto funkcia naplní maticu náhodne zvolenými číslami. Čísla sú z intervalu <0 , 1> s rovnomerným rozdelením.


>> A=rand(3,5)
A =
     0.8147   0.9134   0.2785   0.9649   0.9572
     0.9058   0.6324   0.5469   0.1576   0.4854
     0.1270   0.0975   0.9575   0.9706   0.8003

randn
Funkcia randn plní tiež maticu náhodnými číslami. Rozdiel je v tom, že čísla sú určované podľa normálneho rozdelenie. Stredná hodnota je teda 0.


>> A=randn(2,4)
A =
     -0.2050   1.4897   1.4172   -1.2075
     -0.1241   1.4090   0.6715   0.7172

Adresovanie matíc

Matica pozostáva z prvkov usporiadaných do riadkov a stĺpcov. Každý prvok má preto jasne definovanú pozíciu. V Matlabe je vždy pri adresovaní prvý parameter riadok a druhý stĺpec. Definujme si maticu A.

>> A=[1 2 3 4; 5 6 7 8;9 10 11 12; 13 14 15 16]
A =
     1   2   3   4
     5   6   7   8
     9   10  11  12
     13  14  15  16

Prvok 10 má súradnice (3,2). Je teda na treťom riadku a v druhom stĺpci. Ak ho potrebujeme z matice A vybrať a priradiť do inej premennej použijeme takýto zápis:

>> c=A(3,2)
c =
     10

Ak by sme chceli zmeniť prvok na pozícii prvku 10, tak postupujeme obdobne.

>> A(3,2)=333
A =
     1   2   3   4
     5   6   7   8
     9   333 11  12
     13  14  15  16

Pre prípad, že potrebujeme pracovať s riadkom alebo stĺpcom matice, využijeme operátor dvojbodka (:). Tento operátor symbolizuje výber všetkých prvkov. Zápis A(:,3) teda vyberie z matice A všetky riadky (dvojbodka je na prvej pozícii) a 3. stĺpec.

>> A(:,3)
ans =
     3
     7
     11
     15

Obdobne môžeme postupovať pri výbere riadku.

>> A(2,:)
ans =
     5 6 7 8

Operátor : môžeme využiť aj pri vyberaní submatice z matice.

>> A(2:3,2:4)
ans =
     6   7   8
     333 11  12

Uvedený zápis znamená, že z matice A vyberáme prvky na druhom a treťom riadku (2:3) a v druhom, treťom a štvrtom stĺpci (2:4).

Ďalším operátorom, ktorý môžeme využiť pri adresovaní prvkov matice, je operátor end. Tento operátor adresuje poslednú pozíciu riadku alebo stĺpca v závislosti od toho na ktorom mieste ho použijeme. Pozícia (end,end) adresuje prvok v poslednom riadku a poslednom stĺpci.

>> A(end,end)
ans =
     16

Operátor end môžeme využiť aj pri tvorbe submatice

>> A(3:end,2:end)
ans =
     333 11  12
     14  15  16

Adresovanie vektorov pracuje na rovnakých princípoch. Rozdiel je len v tom, že používame len jeden parameter pre určenie pozície. To či je vektor riadkový alebo stĺpcový nehrá rolu.

Rozmer matíc

Na určenie rozmeru matíc používame dve funkcie. Jedná sa o príkazy size a length. Príkaz length by sa mal používať pri určovaní veľkosti vektora, ale dá sa použiť aj pri práci s maticami. Tento príkaz vracia len jeden parameter. Ak ako argument zadáme vektor, tak vráti počet prvkov tohto vektora. Ak by sme ale ako argument použili maticu, tak vráti počet riadkov, alebo stĺpcov v závislosti od toho čoho je viac. Definujme si ľubovoľnú maticu s rozmerom 500×2 a použime ju ako argument pre funkciu length.

>> A=rand(500,2);
>> length(A)
ans =
     500

Obdobne môžeme postupovať ak ako argument použijeme ľubovoľný vektor.
>> v=0:0.01:2;
>> length(v)
ans =
     201

Príkaz size je už určený špeciálne pre stanovenie rozmeru matice. Samozrejme, že ako argument môžeme použiť aj vektor. Funkcia size vracia dve hodnoty. Prvá ja počet riadkov argumentu a druhý počet stĺpcov. Výstupom je teda vektor ktorý ma dva stĺpce a jeden riadok.

>> size(A)
ans =
     500 2

>> size(v)
ans =
     1 201

V tejto časti sme si vysvetlili ako definovať vektor a maticu. Jedná sa o elementárrnu prácu s týmto dátovým typom. Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete v dokumentácii k Matlabu. V budúcej časti sa zameriame na matematické operácie definované pre prácu s maticami.

11 príspevky(ov) k článku “4. Matlab – matice, definovanie a adresovanie”

 1. miso napísal:

  pekne,akurat chybaju malickosti ako z matice zobrat napr druhu dolnu diagonalu od inej matice ,alebo nahodna matica s celymi cislami ..take prkotiny co ucitelia najviac ziadaju x)

 2. miso napísal:

  ….*do inej matice….

 3. Martin Foltin napísal:

  OK, treba sem napísať čo vyžadujú. Článok môžem doplniť, alebo zvažujem napísať samostatný článok, kde budú vysvetlené všakovaké “finty”, ktoré súvisia s často kladenými otázkami na fóre http://www.matlab.sk. Ak by si teda mal nápady čo by sa hodilo opísať, tak daj vedieť. Kľudne taký článok môžeš napísať aj sám a potom ho zverejníme. Chce to proste spätnú väzbu.

 4. Michal Blaho napísal:

  miso, clanky vas maju oboznamit s moznostami matlabu, ktore potom dokazete vyuzit pri rieseni uloh. vsetky typy uloh sa pokryt nedaju, ale garantujem ti ze na tvoje popisane ulohy ti bohate staci tento clanok plus funkcia na zaokruhlovanie pripadne na pretypovanie na cele cisla, pripadne nejaky ten cyklus, ktory je popisany v inom clanku. treba rozmyslat ako sa daju veci v clanku vyuzit pre vlastne potreby (potom dokazete samostatne riesit aj ine ulohy), aby sa z vas (studentov) nestali ako hovori jedna docentka cvicene opice (co vedia veci len zopakovat) :)

 5. JANO napísal:

  Nazdar! Neviete nahodou niekto akj si vygenerujem nahdnu maticu 360 cisel a chcel by som zistit kolko prvkov mam vacsich ako 0.5 a kolko mensich.Matica je vygemerovana z cisle od 0.0000 do 1.0000 vlastne asi tak pracuje prikaz rand

  Dakujem

  JANO

 6. Foltin Martin napísal:

  @JANO
  Odpoved sa da najst v clanku http://www.posterus.sk/?p=226. Princip je v porovnavani. Ak je podmienka splnena do vyslednej matice sa ulozi 1 ak nie tak 0.

  A=rand(60,6) %neviem ako ma tych 360 cisel byt usporiadanych
  B=A>0.5;
  pocet=sum(sum(B));

 7. Darius napísal:

  prosim vas vie mi niekto poradit ako vymazem vsetky jednotky z vektora ktory mal 40 nahodnych cisel???

 8. Foltin Martin napísal:

  @Darius
  Mozes povedat k zadaniu viac ? Mas na mysli ze ak sa dajake cislo vo vektore = 1 tak sa ma dat prec ? Alebo sa tam ma dat nula ? Ak to ma byt nahrada za nulu tak pomocou sikovne nakombinovanych podmienok to pojde. Ak sa maju cisla = 1 uplne vyhodit z vektora a tym padom ma vzniknut novy vektor, ktory bude kratsi ako povodny, tak sa bez cyklu nezaobides. Napis svoju predstavu, pripadne aj s prikladom a vyriesime to.

 9. Lucia napísal:

  Ahojte,prosim vas neviete niekto ako spravym v matlabe ,aby mi danu maticu samo upravilo na trojuholnikovy tvar?Dakujem
  frenkiss@azet.sk

 10. Milan napísal:

  Ahojte, rad by som sa spytal nasledujucu vec. Mam udaje kde je hodina, minuta, merana hodnota 1 a merana hodnota 2. Napr:
  H M 1 2
  8 23 1023 4236
  8 24 1056 1369

  Potreboval by som spravit taky zapis, ked mi chybaju merane udaje, aby doplnilo automaticky za merane hodnoty 1 a 2 cislo -99
  Napr mam meranie v 9h 36 min a dalsie az v 9h 42m. Takze potrebujem 37-41 minutu dopisat do matice s hodnotami -99 nasledovne
  9 36 1236 1239
  9 37 -99 -99
  9 38 – 99 -99
  .
  .
  .
  9 42 1369 1258

  ako by sa t odalo jednoducho prosim Vas?
  Dakujem za odpoved

 11. Števo napísal:

  Mám otázočku. Ako môžem vytvárať pomocou cyklu postupnosť matíc?

Napísať príspevok