Na čo je nám dobrá fyzika?

27. Október, 2011, Autor článku: Slugeň Vladimír, Oznamy
Ročník 4, číslo 10 This page as PDF Pridať príspevok

Tak ako jazyk stále naráža na vylomený zub…1, tak sa pri výučbe fyziky na STU stretávame s nulovými vedomosťami študentov prvého ročníka vo fyzike. Klasik2 síce povedal, že „môžeme s tým nesúhlasiť, môžeme o tom dokonca viesť spory, ale to je tak všetko, čo stým v skutočnosti môžeme urobiť“. Dovolím si nesúhlasiť. Napriek trendu likvidácie fyziky i matematiky na základných a stredných školách si myslím, že aj keď sa zdajú niektoré veci nemožné, má význam sa o ne pokúsiť3.

Na našom Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU sme zatiaľ nerezignovali. Kolegovia vďaka! Rovnaká vďaka patrí i Vedeckej rade FEI, že rozhodla o zavedení tretieho fyzikálneho predmetu do bakalárskeho štúdia. Úvod do fyziky má za cieľ nielen vytvoriť základnú znalostnú platformu vo fyzike, na ktorej by ďalšie vzdelávanie v elektrotechnike a informatike mohlo reálne budovať.

Nedá sa učiť študent, ktorý nemá o predmet záujem. Preto sme sa zamerali i na to, ako záujem o fyziku u študentov prebudiť. Ukázať študentom krásu fyziky človekom, ktorý ju už 80 rokov ľúbi – profesorom Krempaským. Jeho popularizačné prednášky ukázali, že je stále úžasné chodiť na našu fakultu.


Prof. Ing. Július Krempaský, DrSc., 11.10.2011 počas prednášky na FEI STU: Na čo je nám dobrá fyzika.


1Náčelník Sediaci býk, Prvá veta jeho reči „bielemu otcovi“ prezidentovi USA, U. Grantovi, 1876
2Jára Cimmerman, Liptákov, 1902
3Jack Nicholson vo filme M. Formana: Prelet nad kukučím hniezdom, Hollywood, 1975

Napísať príspevok