ISTROBOT 2012

27. Apríl, 2012, Autor článku: Balogh Richard, Oznamy
Ročník 5, číslo 4 This page as PDF Pridať príspevok

Dvanásty ročník medzinárodnej súťaže robotov Istrobot svojich fanúšikov nesklamal. Desiatky nadšencov z celého Slovenska i priľahlých krajín predviedli výsledky svojej zručnosti, konštruktérskeho i programátorského umenia. Návštevníci tohto ojedinelého podujatia mali možnosť vidieť v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave niekoľko desiatok robotov – od miniatúrneho robota PocketBot2, ktorý sa zmestí do krabičky od zápaliek a dokáže sledovať čiary rôznych farieb, zakresľovať svoju trasu a dokonca i komunikovať s inými tvormi svojho druhu až po desiatky kilogramov vážiaceho robota MRVK, ktorý slúži ako výskumná platforma na Ústave riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU v Bratislave.

Ako sa darilo súťažiacim v jednotlivých súťažných disciplínach? Asi najviac záujmu vzbudila celkom nová súťažná kategória so záhadným názvom V sklade kečupu. Úlohou súťažiacich robotov bolo nájsť v sklade predstavovanom sieťou 5×5 štvorcov celkovo 4 konzervy s paradajkovým pretlakom a dopraviť ich do svojho „domáceho“ skladu. Náročnosť úlohy spočívala nielen v zostrojení a naprogramovaní robota, ktorý je schopný konzervy aspoň dotlačiť domov, ale aj vo vymyslení vhodnej stratégie, aby súper získal menší počet konzerv. Napokon sa v tejto kategórii zišlo celkovo 11 robotov, ktorí prekvapili rôznosťou prístupu k zbieraniu plechoviek.

Niektorí sa spoliehali na silu magnetov, iní konzervy len posúvali pred sebou, ale tí najdokonalejší ich uchopili jednoduchým chápadlom a mohli ich tak nielen tlačiť, ale aj ťahať za sebou. Napokon sa finálové zápolenie skončilo prekvapením pre rozhodcov, ktorí konštatovali, že až tri roboty získaly rovnaký maximálny počet bodov 9. Preto sa porota rozhodla udeliť tri ceny za víťazstvo v tejto kategórii, ktorú čaká sľubná budúcnosť. Zvíťazili Dominik Fedor (robot Frankie), Igor Lacík a František Nagy (robot Franta) a VeterRobot Team zo ZŠ Veternicová s rovnomenným robotom.

V kategórii Myš v bludisku sa zopakovala už takmer tradícia, kedy z 19 prihlásených robotov len menšia časť dokázala nájsť správnu cestu. Napokon sa do finále dostali 4 najrýchlejší, pričom zaslúžene zvíťazil robot Stuart Dawida Harazima z Poľského mestečka Rybnik. Robot Stuart ako jediný používal dômyselný algoritmus (tzv. floodfill) na preskúmanie celého bludiska a vyhľadával v ňom najkratšiu cestu do cieľa. Ostatné roboty sa spoliehali len na pravidlo pravej ruky.

V kategórii Stopár obsadili prvé tri priečky absolventi a študenti STU v Bratislave. Víťazný robot Lenčo Andreja Lenčuchu prešiel celú trať za neuveriteľných 13 sekúnd, počas ktorých si musel poradiť aj s takými prekážkami, ako prerušenie čiary a tehla na trase. Len o dve sekundy horší čas dosiahol robot Nite3 Lukáša Parižu z FEI STU a na treťom mieste skončil Vladimír Veselý, absolvent FEI ST U s robotom Skviro. O náročnosti tejto kategórie svedčí aj to, že z 30 súťažiacich robotov len dvaja dokázali prejsť celú dráhu vo všetkých troch pokusoch bezchybne.

Zaujímavým doplnkom robotických disciplín bola aj kategória Freescale Race Challenge, čo je súťaž takmer obyčajných autodráhových autíčiek, ktoré však neriadi človek ovládačom, ale musia sa na neznámej trati dokázať riadiť samé. Aby najmä v zákrutách nevyleteli z dráhy, musia prispôsobiť rýchlosť údajom nameraným snímačmi zrýchlenia, tzv. akcelerometrami. Z tejto súťaže postúpili dvaja najrýchlejší, Tomáš Pavlíček a Lukáš Hrecko, do finále, ktoré sa uskutoční v máji v Rožnově pod Radhoštěm.

Návštevnkom tohtoročného Istrobota predstavili svoje projekty aj účastníci kategórie Voľná jazda. Traja víťazi vzbudzovali rešpekt nielen rozmermi, ale aj komplexnosťou svojich robotov. Víťazi tejto kategórie, Ján Bačík a Viktor Šlapák z Košíc predstavili verejnosti malý vrtuľník Prométheus, ktorý je postupne dopĺňaný množstvom elektroniky, senzormi a softvérom, ktorý by mal napokon umožniť automatický let stroja s možnosťou sledovania telemetrických údajov na počítači. Na porotcov zapôsobil aj robot Spirit Junior – model vesmírneho robota Spirit, ktorý skúmal povrch Marsu. Úctyhodný model tohto prieskumníka predstavil Kamil Szabo z Martina. Tretím úspešným konštruktérom v tejto kategórii je Alexander Sütő z Košíc, ktorého pásový robot Protos IV slúži ako model záchranárskeho robota schopného lokalizovať a vyhľadávať obete v sutinách.

Záujem vyvolával predovšetkým spôsobom ovládania – robot vybavený senzorom Kinect sleduje gestá svojho tvorcu a napodobňuje ich. V nesúťažnej časti predstavili autori projektu stratosférického balónu Julo2 výsledky nedávneho letu z hvezdárne v Partizánskom. Videli sme aj ukážky zápolenia autonómnych autíčiek z mediznárodnej súťaže Freescale Cup a niekoľko skutočne vydarených konštrukcií robotov zo stavebnice Lego Mindstorms.

Podujatie vysielala na živo aj študentská televízia mc2. Celé podujatie by bolo nemožné zorganizovať bez podpory sponzorov, ktorými tento rok boli spoločnosti NSN, Avir, RLX, MicroStep a MicroStep-MIS, ME-Inspection a Freescale. Posledná menovaná spoločnosť dokonca venovala každému súťažiacemu vývojový kit Spyder. Podrobné výsledky, popis súťažiacich robotov, videozáznam zo súťaže a fotografie sú k dispozícii na stránkach http://robotika.sk

Stručné pravidlá jednotlivých súťažných kategórií

Stopár

Robot – stopár má čo najrýchlejšie prejsť zadanú dráhu a zdolať všetky jej ná¬strahy. Na dráhe sú umiestnené rôzne prekážky, napríklad tunel, mostík, prerušenie číary alebo tehlička, ktorú treba obísť.

Myš v bludisku

Robot – myš má čo najrýchlejšie nájsť cestu bludiskom. Robot musí byť autonóm¬ny, bez možnosti ovplyvňovania po odštartovaní. Pri hľadaní cesty bludiskom sa dá použiť pravidlo pravej, resp. Ľavej ruky, ale takáto cesta nebude najkratšia.

Freescale Race Challenge

Ulohou je postaviť auto na autodráhu, ktoré zajazdí najkratší čas na 10+10 okruhoch na neznámej trati. Toto auto sa však musí riadiť samo.

V sklade kečupu

V tejto kategórii je úlohou zostrojiť robota, ktorý dokáže správne usporiadať konzervy s paradajkovým pretlakom v sklade. Súťaží vždy dvojica robotov, vyhráva ten, ktorý rýchlejšie a dokonalejšie splní úlohu.

Voľná jazda

Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých troch kategórií. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Zvíťazí robot, ktorého porota vyhodnotí ako technicky najzaujímavejšieho.

Výsledky súťaží

Stopár

 1. Robot Lenčo (Andrej Lenčucha) z FIIT STU
 2. Robot Nite 3 (Lukáš Pariža) z FEI STU
 3. Robot Skviro (Vlado Veselý) z Bratislavy

Myš v bludisku

 1. Robot Stuart (Dawid Harazim) Rybnik, Poľsko
 2. Robot Nite 3 (Lukáš Pariža) z FEI STU
 3. Robot Morqa (Andrej Lenčucha) z FIIT STU

V sklade kečupu

 1. Robot Frankie (Dominik Fedor) z Jakloviec
 2. Robot Franta (Igor Lacík, František Nagy) z FMFI UK
 3. Robot VETERrobot (VeterRobot Team) zo ZŠ Veternicová

Freescale Race Challenge

 1. Auto Lightning (Lukáš Hrečko) z FEI STU
 2. Auto Carmagedon (Tomáš Pavlíček) z FEI STU
 3. Auto Monza.sk (Rastislav Ščevko) z MTF STU

Voľná jazda

 1. Robot Prometheus (Ján Bačík, Viktor Šlapák) z Košíc
 2. Robot Spirit Junior (Kamil Szabo)
 3. Robot Protos IV (Alexander Sütő) z Košíc

Cena poroty

 1. Projekt Hubmotor (Marek Laszlo) z FEI STU

Fotky z podujatia (Zoltán Janík)


Kamil Szabo predvádza robot Spirit Junior


Víťaz kategórie V sklade kečupu – tím Veterrobot


Robot Missile Arm Jána Hudeca je pripravený zbierať konzervy s paradajkovým pretlakom


Robot Cvrček Jozefa Ondrejoviča obchádza prekážku v kategórii Stopár

Napísať príspevok