Väčšina slovenských bánk ponúka študentom vysokých škôl zvýhodnené podmienky pri poskytovaní svojich služieb. Jedným z takýchto produktov sú študentské účty. Tento príspevok sa zaoberá podmienkami ich poskytovania a porovnaním s bežnými účtami. Banky si takýmto spôsobom získavajú perspektívnych klientov do budúcnosti. Prácu uzatvára zhodnotenie ankety, ktorá bola realizovaná medzi študentmi vysokých škôl v období pred odovzdaním práce.

1. Úvod

Mladý človek stojí počas svojho štúdia na strednej alebo vysokej škole pred dilemou, kde a ako si založiť svoj prvý bankový účet v živote. Má načúvať svojim rodičom alebo sa nechať zlákať pútavými reklamami? Práve v tomto segmente v minulosti “vyňuchali” banky možnosť získať nových klientov. Klient – študent vysokej školy síce nie je pre banku sprvoti veľmi zaujímavý, no takýto študent sa môže stať do budúcna pre banku vcelku perspektívnym klientom. Mladý človek zväčša potrebuje napríklad hypotéku atď. Preto banky študentom ponúkajú rôzne špeciálne benefity a zvýhodnené balíky služieb. Práve študentskými účtami sa zaoberá predkladaný krátky príspevok, a to konkrétne podmienkami ich poskytovania, zvýhodnenými poplatkami a ďalšími výhodami, ktoré k nim banky ponúkajú.

1.1 Metodika skúmania

Rozhodli sme sa skúmať produkty nasledovných slovenských bánk:

 • Slovenská sporiteľňa
 • Československá obchodná banka (ČSOB)
 • Všeobecná úverová banka (VÚB)
 • Prima Banka
 • Tatra banka

Počas skúmania ponuky študentských účtov týchto bánk sme si všímali 3 veci. Prvou z nich boli podmienky poskytnutia účtu. Ďalej to boli špeciálne služby / benefity, ktoré nás zaujali popr. ich ostatné banky neposkytovali. Posledným prvkom bola napokon výška bankových poplatkov. Po krátkom zvážení sme sa rozhodli porovnať výšku týchto bankových poplatkov (snažili sme sa vybrať najbežnejšie transakcie):

 • vedenie účtu (mesačný poplatok)
 • výber v bankomate vlastnej banky / cudzej banky
 • platba platobnou kartou (či už u obchodníka alebo na internete)
 • odoslanie / prijatie platby cez internet banking
 • vklad hotovosti

Výsledky skúmania sme umiestnili do prehľadných tabuliek.

2. Ponuka študentských účtov

V tejto časti sa pozrieme na konkrétne ponuky uvedených slovenských bánk. V úvode každej podkapitoly je vždy uvedený text, ktorým banky lákajú mladého človeka na svoj produkt a výpis benefitov. V niektorých častiach je text mierne skrátený. Ďalej analyzujeme podmienky poskytnutia účtu, špeciálne výhody a výšku poplatkov. Tieto poplatky porovnávame s ponukou bežných účtov danej banky.

2.1 Slovenská sporiteľňa

SPOROžíro vysokoškolák

“Ak ste študentom riadneho denného štúdia na vysokej škole vo veku 18 až 26 rokov môžete požiadať banku o zriadenie účtu SPOROžíro vysokoškolák po predložení potvrdenia o návšteve denného štúdia na vysokej škole alebo výkazu o štúdiu.

Výhody

 • väčšina služieb a transakcií bez poplatkov,
 • platobná karta VISA Electron bez poplatku,
 • vernostný program Sphere card,
 • 24 hodinový prístup k peniazom prostredníctvom platobnej karty a širokej siete bankomatov,
 • úspora času využívaním elektronického bankovníctva (Telephonebanking, Mailbanking, Internetbanking, SMSbanking),
 • mať prehľad o pohybe na účte výpisom, cez elektronické bankovníctvo alebo telefonicky,
 • žiaden minimálny vklad,
 • pripisovanie úrokov mesačne.”

Podmienky poskytovania

Ako môžeme vidieť z reklamného materiálu, účet SPOROžíro vysokoškolák je dostupný ľuďom vo veku 18-26 po predložení potvrdenia o návšteve denného štúdia na vysokej škole.

Zaujímavé benefity

Oproti ostatným ponúkaným študentským účtom je tento zaujímavý vernostným programom Sphere card. Takto získava študent zľavy v rôznych obchodoch.

Analýza bankových poplatkov

Tabuľka č.1: Poplatky v Slovenskej sporiteľni

Vedenie účtu Výber v bankomate (vlastný / iný) Platba kartou Odoslanie / prijatie platby (i-bank) Vklad hotovosti
SPOROžíro vysokoškolák 0 0 / 1,30 € 0 0 0,45 €
SPOROžíro bežné 2,06 € 0,15 € / 1,30 € 0,15 € 0,15 € / 0,15 € 0,45 €
Osobný účet – balík 4,90 € / 0 € (min. 10 tis. € na účte) 0 / 1,30 € 0 0 0,45 €

 

Sadzby jednotlivých služieb boli čerpané z cenníka platného od 2.4.2012.

2.2 Československá obchodná banka

Študentský účet FUN účet

“Balík služieb pre všetkých mladých, študentov aj neštudentov vo veku od 15 až do 28 rokov. Za jeden poplatok získate množstvo služieb a neobmedzený počet vybraných transakcií.

Obsah balíka služieb

 • medzinárodná platobná karta VISA Electron
 • platby platobnou kartou v SR a zahraničí
 • výbery z bankomatov ČSOB v SR
 • služby elektronického bankovníctva
 • povolené prečerpanie na účte
 • neobmedzený počet transakcií (prijaté platby, odoslané platby elektronicky)
 • povolené prečerpanie až do výšky 600 €

Zľavu 100% z mesačného poplatku získajú

 • študenti denného štúdia po zdokladovaní štúdia”

Podmienky poskytovania

Ako vidíme účet je určený aj pre neštudentov do veku 28 rokov, avšak ak chceme účet využívať zdarma, je potrebné zdokladovať denné štúdium na vysokej škole.

Zaujímavé benefity

Ako zaujímajú výhodu vnímame možnosť prečerpania až do výšky 600 €. Inak sú ponúkané benefity štandardom vo svete študentských účtov.

Analýza bankových poplatkov

Tabuľka č.2: Poplatky v ČSOB

Vedenie účtu Výber v bankomate (vlastný / iný) Platba kartou Odoslanie / prijatie platby (i-bank) Vklad hotovosti
FUN účet 0 € (študent) / 2 € 0 / 1,25 € 0 0 0,50 €
Bežný účet 2 € 0,20 € / 1,25 € Nenašlo sa 0,15 € / 0,15 € 0,50 €
ČSOB Pohoda – balík 4 €* / 0 € 0 / 1,25 € 0 0 2x zdarma

 

*Zľavu 100% z poplatku získajú (ČSOB Pohoda) ak je kreditný obrat min. 400 €, zrealizujete min. 1 trvalý príkaz, zrealizujete 1 súhlas s inkasom, priemerný mesačný zostatok je min. 300 € alebo ak úspory v ČSOB dosiahnu objem min. 10 000 €

Sadzby jednotlivých služieb boli čerpané z cenníka platného od 1.4.2012. Cenníky ČSOB sú vo všeobecnosti veľmi neprehľadné.

2.3 Všeobecná úverová banka

START konto

“Je konto určené mladým ľuďom vo veku od 15 do 26 rokov, ktorým poskytujeme možnosť využívať moderné bankové služby za zvýhodnených podmienok. Banka poskytuje možnosť zriadiť si výhodné Start konto pre študentov a mladých ľudí. Start konto pre študenta je bez mesačného poplatku za vedenie konta. Start konto pre neštudenta je s mesačným poplatkom za vedenie konta 0,30 Eur.

V cene konta pre študenta a neštudenta je zahrnuté:

 • vedenie bežného účtu v Eur,
 • sumárny výpis z účtu zasielaný poštou k ultimu roka,
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty MasterCard, VISA Classic alebo VISA Inspire na majiteľa konta,
 • zadanie a zmeny trvalých príkazov a povolení na inkaso,
 • služba Kontakt, Internet banking, Mobil banking,
 • poskytnutie povoleného prečerpania na účte .

Zvýhodnené produkty:

 • využívanie služby Internet banking Plus s 50% zľavou z mesačného poplatku za používanie služby.

Ak ste študent, zvýhodnili sme pre Vás navyše to, čo využívate najviac. Prinášame Vám extra výhody:

 • zadarmo všetky transakcie cez nonstop banking (sú to tie, ktoré jednorázovo uskutočníte cez Internet banking, Mobil banking, alebo službu KONTAKT prostredníctvom automatickej hlasovej služby)
 • zadarmo všetky poplatky za platbu platobnou kartou u obchodníka
 • prvé 2 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB banky

Štatút študenta je potrebné dokladovať potvrdením o štúdiu na strednej alebo vysokej škole. Možnosť zriadenia karty Visa EURO

 • ročný členský príspevok za licenciu EURO

Karta Vám prináša možnosť využívať celú sieť EURO

Podmienky poskytovania

Účet je určený ľuďom do 26 rokov, po zdokladovaní štúdia na strednej alebo vysokej škole je vedenie účtu zdarma a navyše získame zadarmo vyššie uvedené výhody.

Zaujímavé benefity

Podobne ponúka možnosť prečerpania účtu, avšak podmienky prečerpania nie sú na web stránke banky uvedené. Banka sa odvoláva na splnenie bližšie neurčených podmienok. Zaujímavou ponukou je možnosť zradenia karty EURO

Analýza bankových poplatkov

Tabuľka č.3: Poplatky vo VÚB

Vedenie účtu Výber v bankomate (vlastný / iný) Platba kartou Odoslanie / prijatie platby (i-bank) Vklad hotovosti
START konto 0 € (študent) / 0,30 € 2x zdarma / 1,50 € 0 0 0,50 €
Bežný účet 2 € 0,20 € / 1,50 € 0,15 € 0,15 € / 0 € 0,50 €
Flexiúčet – balík 1,50 € 4x zdarma / 1,50 € 6x zdarma 0 0,50 €

 

Sadzby jednotlivých služieb boli čerpané z cenníka platného od 1.3.2012.

2.4 Prima Banka

Axion balík

“Je balík produktov a služieb pre mladých ľudí vo veku od 10 do 26 rokov.

Axion balík mesačne obsahuje:

 • vedenie osobného účtu Axion v EUR
 • zriadenie trvalých príkazov a inkás
 • zmenu a zrušenie trvalých príkazov cez e-Banku
 • poplatky za odchádzajúce platby z tuzemských a regulovaných príkazov na úhradu zadaných elektronicky
 • mesačný poplatok za 1 ks platobnej karty Maestro
 • poplatky za výbery z bankomatu banky
 • poplatky za 2 výbery z bankomatu inej banky v SR a zahraničí
 • poplatky za platby platobnou kartou v obchodoch
 • zriadenie a využívanie služby e-Banka (Internet banking)
 • služby Povolené prečerpanie na osobnom účte – zriadenie/prehodnotenie debetného limitu

Balík AXION ti budeme viesť bezplatne, pokiaľ bude tvoj priemerný kreditný zostatok na AXION osobnom účte v EUR v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci vo výške aspoň 10 EUR. Mať 10 EUR na účte hravo zvládneš a svoj super balík AXION máš takto úplne zadarmo.”

Podmienky poskytovania

Účet je určený všetkým ľuďom do 26 rokov, teda nie je potrebné zdokladovať štúdium.

Zaujímavé benefity

Lákavou ponukou je ponuka 2 bezplatných výberov z bankomatov iných bánk a takisto bližšie neurčená možnosť prečerpania účtu.

Analýza bankových poplatkov

Tabuľka č.4: Poplatky v Prima Banke

Vedenie účtu Výber v bankomate (vlastný / iný) Platba kartou Odoslanie / prijatie platby (i-bank) Vklad hotovosti
Axion 0 (min 10 € na účte) / 0,40 € 0 / 2x zdarma 0 0 0,50 €
Osobný účet – balík 3,90 € 0 / 1,35 € 0 0 0,50 €

 

Sadzby jednotlivých služieb boli čerpané z cenníka platného od 1.3.2012.

2.5 Tatra banka

TATRA PERSONAL ACADEMY

“Vyber si jednu a užívaj si výhody, ktoré ti balík ponúka:

 • Neobmedzený počet automatizovaných transakcií vrátane výberov z bankomatov Tatra banky – UŠETRÍŠ na všetkých poplatkoch za výbery a platby realizovaných mimo pobočku
 • Možnosť získať voliteľné prečerpanie na účte – rýchly a jednoduchý spôsob, ako ZÍSKAŠ ÚVER pri prechodnom nedostatku peňazí na tvojom účte
 • Vedenie účtu bez minimálneho zostatku – vždy máš k dispozícii CELÚ SUMU, ktorá je práve na tvojom účte
 • Neobmedzené množstvo platieb kartou – výhodne PLATÍŠ kartou bez poplatkov kdekoľvek si
 • Elektronické bankovníctvo zadarmo: Internet banking – NAJjednoduchšia – NAJrýchlejšia – NAJlacnejšia správa tvojho účtu, b-mail – prehľad o všetkých pohyboch na tvojom účte SMS správou, Mobil banking – tvoja banka z mobilného telefónu, DIALOG – operátori z Tatra banky k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni
 • Zostatok na tvojom účte ZISTÍŠ JEDNODUCHO cez širokú sieť bankomatov; Internet banking, Mobil banking alebo DIALOG
 • Výpis z účtu poštou 1-krát ročne alebo na tvoj e-mail každý deň

a to všetko len za 0,35 EUR mesačne”

Podmienky poskytovania

Účet je určený všetkým ľuďom do 26 rokov, ktorí sú študentmi denného štúdia. Za splnenie určitých podmienok je vedenie účtu zadarmo. Toto bude uvedené nižšie v tabuľke.

Zaujímavé benefity

Benefitom je opäť možnosť prečerpania po splnení rôznych podmienok. Tieto podmienky sú uvedené na web stránke banky.

Analýza bankových poplatkov

Tabuľka č.5: Poplatky vo Tatra banke

Vedenie účtu Výber v bankomate (vlastný / iný) Platba kartou Odoslanie / prijatie platby (i-bank) Vklad hotovosti
TATRA Personal Academy 0 (5 platieb kartou / min 650 € na účte) / 0,35 € 0 / 1,50 € 0 0 Nenašlo sa
Bežný účet 2,5 € + 1 € karta 0,50 € / 1,50 € 0,13 € 0,13 € / 0,13 € Nenašlo sa
TATRA Personal – balík 5 € 0 / 1,50 € 0 0 Nenašlo sa

 

Sadzby jednotlivých služieb boli čerpané z cenníka platného od 31.3.2012.

2.6 Zhrnutie vybraných poplatkov analyzovaných bánk


Tabuľka č.6: Zhrnutie poplatkov

3. Anketa

Pre účely tohto príspevku bola v dňoch 14.-18.4.2012 organizovaná krátka anketa medzi študentmi vysokých škôl pomocou internetovej služby Dokumenty Google. Ankety sa zúčastnilo 61 respondentov. Študenti odpovedali na 3 otázky, z ktorých prvé dve boli uzatvorené a povinné, tretia otázka bola otvorená a nepovinná. Otázky v ankete boli nasledovné:

1. Koľko bežných účtov založených v niektorých zo slovenských bánk využívaš (pre osobnú potrebu)?

 • 0
 • 1
 • 2
 • viac ako 2

2. Využívaš niektorý zo zvýhodnených bežných účtov určených špeciálne pre študentov? Ak áno, aký? Ak používaš viac takýchto účtov, uveď ten, ktorý používaš najintenzívnejšie.

 • nevyužívam študentský účet
 • Slovenská sporiteľňa – SPOROžíro vysokoškolák
 • ČSOB – Študentský účet FUN účet
 • VÚB – START konto
 • Prima banka – Axion balík
 • Tatra banka – TATRA Personal Academy
 • OTP banka – otp READY<26
 • Využívam študentský účet od inej slovenskej banky

3. Čo okrem zvýhodnených poplatkov rozhodlo, že si si vybral(a) práve tento študentský účet?

Táto otázka bola nepovinná a otvorená.

3.1 Vyhodnotenie ankety

Pri spracovávaní výsledkov ankety vyšli najavo niektoré zaujímavé poznatky. Postupne si ich uvedieme. Výsledky prvej otázky vyzerajú nasledovne. V grafoch sú pre prehľadnosť otázky skrátené.


Obrázok č.1: Koľko bežných účtov používaš?

Ako by sme mohli predpokladať veľká väčšina študentov používa 1 osobný účet. 23% respondentov používa 2 účty, čo je väčšie množstvo, ako by sme mohli očakávať. Ostatné možnosti vyplnilo mizivé percento ľudí. Nasledujú výsledky druhej otázky.


Obrázok č.2: Využívaš niektorý zo študentských účtov?

Tretina respondentov používa študentský účet SPOROžíro vysokoškolák. Pomyselné druhé miesto obsadila Československá obchodná banka s účtom FUN. Počas behu ankety sme zaznamenali, že percentá začali tejto banke “naskakovať” akonáhle boli k vyplneniu ankety prizvaní aj slovenskí študenti študujúci v Brne, čo je pomerne zaujímavý poznatok. Túto skupinu študentov sme zaradili do prieskumu preto, nakoľko je všeobecne známe, že veľa mladých Slovákov študuje v ČR. Posuňme sa však ďalej. Rovnaké percento (13%) študentov používa účet od Všeobecnej úverovej banky a Tatra banky. Ďalšie možnosti vyplnilo veľmi malé množstvo respondentov ankety.

Posledná otázka bola najzaujímavejšia. Pýtali sme sa na dôvody výberu daného účtu (okrem zvýhodnených poplatkov). Táto otázka nebola povinná. Vyjadrilo sa 26 z celkového počtu 61 respondentov.


Obrázok č.3: Dôvody výberu konkrétneho účtu

Po dôkladnej analýze výsledkov tejto otázky sme zistili, že 5 odpovedí sa opakovalo častejšie. Najčastejšie boli študenti ovplyvnení rodinou (7 respondentov). Takto sa vyjadrovali najmä klienti Tatra banky. Reklama ovplyvnila celkovo 5 respondentov. Išlo väčšinou o klientov ČSOB. Zistili sme, že niektoré banky robili aj kontaktné kampane na stredných školách. Iných potešil napr. USB kľúč zdarma k účtu. Pre slovenských študentov v Čechách boli dôležité najmä výhodné prevody do ČR (4 respondenti). Pochopiteľne išlo o klientov ČSOB. 3 respondentom poradili banku kamaráti resp. iné blízke osoby okrem rodiny. Rovnaký počet respondentov (3) sa rozhodovalo podľa dostupnosti pobočiek banky popr. bankomatov.

4. Záver

Ako môžeme vidieť (aj napr. z uvedenej ankety) študentské účty sú medzi mladými ľuďmi veľmi obľúbené. Či už pre zvýhodnené poplatky alebo ďalšie benefity, ktoré banky ponúkajú. Je veľmi ťažké rozhodnúť, ktorý účet je najvýhodnejší a naopak. Závisí to od mnoho faktorov a osobných preferencií popr. aj plánov do budúcnosti (hypotéka…).

5. Literatúra

 1. Sadzobník poplatkov Slovenskej sporiteľne platný od 2.4.2012
 2. Sadzobník poplatkov Československej obchodnej banky platný od 1.4.2012
 3. Sadzobník poplatkov Všeobecnej úverovej banky platný od 1.3.2012
 4. Sadzobník poplatkov Prima banky platný od 1.3.2012
 5. Sadzobník poplatkov Tatra banky platný od 31.3.2012

Spoluautorko článku je Ing. Mária Ďurechová, CSc., Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania. Študentská vedecká konferencia, Akademický rok 2011/2012

Napísať príspevok