Sobotňajšie botanické exkurzie
(Ne)známa Holubyho lesostep

27. Apríl, 2010, Autor článku: Májeková Jana, Oznamy, Prírodné vedy
Ročník 3, číslo 4 This page as PDF Pridať príspevok

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na botanické exkurzie, ktoré už desiaty rok pre vás pripravujú botanici z Katedry botaniky PriF UK a Botanického ústavu SAV.

Jozef Ľudovít Holuby (1836 – 1923) bol evanjelický kňaz, historik, etnograf, archeológ, národopisec a v neposlednom rade významný slovenský botanik. Počas svojho pôsobenia v Pezinku usilovne študoval okolitú flóru a vegetáciu. Na jeho počesť pomenovali lesostepné lúky nad Vinosadami ako Holubyho lesostep.


Obr. 1. Holubyho lesostep

Rastú tu vzácne teplomilné druhy, ako poniklec lúčny český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), mliečnik mnohofarebný (Tithymalus epithymoides), jasenec biely (Dictamnus albus) a viaceré druhy vstavačovitých rastlín – orchideí.


Obr. 2. Mliečnik mnohofarebný (Tithymalus epithymoides)

Vedúci

Ing. Pavol Eliáš, PhD. (Katedra botaniky AF SPU, Nitra)

Zraz

Stretneme sa o 8.15 hod v sobotu 1.5.2010 na autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave, nástupište č. 43 (odchod autobusom o 8.35 hod. do Vinosadov – zastávka Pezinská ul. Možnosť pristúpiť aj cestou, resp. pripojiť sa vo Vinosadoch o 9.27 hod.)


Obr. 3. Prvosienka jarná (Primula veris)

Trasa

z Vinosadov pôjdeme po žltej turistickej značke pomedzi vinohrady za dedinu, kde sa budeme túlať a botanizovať na Holubyho lesostepi. Návrat naspäť do Vinosadov v poobedňajších hodinách. Možnosť opekať si na záver exkurzie. Mapa


Obr. 4. Holubyho lesostep


Akciu organizačne zastrešuje Jana Májeková, za fotografie ďakujeme Kataríne Klimovej

Napísať príspevok