Od nástupu fenoménu menom Apple iPhone či iPad, revolúcií na poli mobilného trhu v podobe derivátov koncepčne revolučnej myšlienky spoločnosti Apple Inc, mobilných App Storov už predstavilo mnoho zahraničných renomovaných, tlačených periodík svoju aplikáciu pre populárne mobilné platformy. Či už Apple iOS s App Store alebo jediný konkurencie schopný Google Android s ich Market Place.

Informácie v  digitálnej forme v samotných aplikáciách sa častokrát podobajú nie webovým ekvivalentom ale naopak, približujú sa k počiatku. Ich podaniu v tlačenej forme, s prídavnou hodnotou dnešných technológíí. K raňajšej káve si prečítame noviny na iPade či iPhone s komfortom ponúkaným spoločnosťou Apple. Spoločne však zo zážitokom čítania z klasických, tlačených novín a magazínov. Čo však my, mladá generácia, ktorá na miesto novín k rýchlemu prístupu k informáciam používa v dnešnej dobe trendové sociálne siete, Facebook a Twitter?

Asi by sme si nikto z nás nedokázali predstaviť tlačený magazín pozostávajúci z informácií z Twittera či inej sociálnej siete. Prakticky sa to nedá. Informácie sú dynamické a v reálnom čase ich pribudne k jednotlivým témam celosvetovo nespočetne mnoho. Práve v tom spočíva trend rýchlych mikroblogovacích služieb akými je celosvetovo najpopulárnejšia služba Twitter.com.

Twitter vytvoril v roku 2006 softvérový architek a manažér Jack Dorsesy. Twitter, pod kódovím označením „twttr“ vznikol ako projek inšpirovaný zasielaním SMS správ (historické obmedzenie 160 znakov pre tweett) pre rýchlu komunikáciu medzi určitou skupinou ľudí. Twitter má dostupné verejné API, teda je možné voľne vytvárať služby a aplikácie využívajúce technologické možnosti služby Twitter. Twitter skvelo slúži ako platforma pre sociálne, geolokačné hry akými sú FourSquare alebo Gowala.

Dôležitosť Twittera si uvedomujú i molochovia, vyhľadávače ako Google.com a Microsoft Bing.com, ktoré zaradili do svojích výsledkov správy tvoriace sa v reálnom čase. Twitter účet vlastnia média, spoločnosti, komunity ĺudí, západné celebrity a svoj profil na microblogovacej službe si môže zdarma vytvoriť každý z nás . Ak sa stane celosvetovo či lokálne väčšia udalosť, prvým kanálom sprostredkujúcim informácie je v dnešnej dobe práve Twitter s obrovskou celosvetovou komunitou rýchlo reagujúcich užívateľov.

Okrem tvorby vlastného obsahu, Twitter môžme s kľudom využívať pasívnou formou, ako alternatívny kanál čerstvých informácií k daným témam či už napr. #technology #apple #news alebo vypustnie dlho očakávaného hudobného albumu #A Thousand Suns a mnohých iných . Orientujeme sa podľa príbuzného tagu sledovanej témy. Aplikácie pre Apple iOS mobilnú platformu, Blancspot a FlipBoard nám sprostredkovávajú realistický zážitok z prehliadania sociálnych sieti Facebook a Twitter štýlom výtlačku v digitálej podobe. Každá z nich si však vlastnú mozaiku správ vytvára svojskou formou.

Blancspot: The Art of News

BlancSpot.com je platenou aplikáciou z dvojice dnes predstavených. Dizajnom pozostávajúcom z čiernych textúr s hudobnou zložkou v pozadí pri prehliadaní kategórií naších záujmov nám sprístupňuje požadovaný obsah. Celkové prevedenie a filozofia používania je bližšia štandardnej forme prehliadania RSS zdrojov, ako napr. pri aplikácií Pulse News. Zvukové vsuvky slúžiace k spríjemneniu prehliadania pochádzajú od kvalitných hudobných interprétov, ktorých si môžme zakúpiť priamo z prostredia aplikácie na iTunes Store. Pri dlhodbejšom používaní nám aplikácie Blancspot začne odporúčať články, ktoré by nás mohli osloviť.


Neskôr nám dokonca vytvorí zoznamy zdrojov, na základe nami často sledovaných okruhov tém. Komunitná zložka je obsiahnutá v rozšírenom obsahu prostredníctcom sociálnej siete Twitter. Môžme si taktiež prečítať príspevky vytvárajúce sa v reálnom čase na danú tému. V mozaike správ taktiež vidíme, čo prednedávanom prehliadali známi. Okrem samotného zobrazovania naších prečítaných správ, môžme zaujímavosti zdielať prostrednícvom sociálnch sieti alebo už klasicky formou mailu.

FlipBoard.com

FlipBoard, zdarma dostupná aplikácia na App Store je esenciou tvoriacou 100% zážitku z jedinečného poňatia prístupu k informáciám nachádzajúcim sa na sociálnych sieťach Twitter a Facebook. FlipBoard vyzerá a chová sa ako plnohodnotý magazín. Dokazuje nám to formátovaním textu, rozmiestnením obrázkov, dynamicky vytvárajúcim sa kontentom čerpaujúcom zo sociálynch sieti.


FlipBoard využíva maximum z iOS platformy. Plynulé, prirodzené efekty prehliadania obsahu dotvárajú pôžitok z novej formy servírovania informácií od známych, ktorých sledujeme a prináša nám dobu, kedy „klasický“ článok už nestačí.
Napriek premyslenému, pužívateľskému rozhraniu je FlipBoard svižná aplikácia neznižujúca výdrž batérie iPadu. Nový obsah a jeho rôznorodosť je závyslá na Vaších kontaktoch, aký typ informácie práve generujú. FlipBoard sa ich snaží vždy prepájať a skladať čo najideálnejšie, aby obsah evokoval skutočný magazín. Čím viac sledovaných zdrojov twittera, klasického RSS a príspekov z Facebooku máme, tým je i pestrejší kontent nášho FlipBoardu.

Či už dáte šancu FlipBoardu alebo Vám vyhovuje klasickejší prístup k informáciám v podaní aplikácie Blancspot vždy získate aplikáciu, ktorá ojedinelým spôsobom zvyšuje hodnotu Vaších zdrojov informácií.

Napísať príspevok