Zhodnotenie na záver roka

31. December, 2010, Autor článku: Blaho Michal, Oznamy
Ročník 3, číslo 12 This page as PDF Pridať príspevok

Koniec roka je čas, v ktorom zvykneme rekapitulovať a hodnotiť naše výsledky a s očakávaním sa pozerať a plánovať ten nasledujúci. Portál posterus.sk už existuje tretí rok a počas tohto obdobia vydal niekoľko článkov od študentov, zanietencov z radu pedagógov a praxe. Aké výsledky sme spolu dosiahli si dnes priblížime aj pomocou služby Google Analytics.

Najzaujímavejšie číslo je asi počet návštev nášho portálu. Za uplynulý rok sa toto číslo priblížilo ku 107 tisícom návštev. Počet jedinečných návštevníkov za deň sa v súčte za celý rok rovná viac ako 68 tisícom. Najvýraznejšie obdobia sú počas školského roka, naopak menej výrazné sú obdobia prázdnin. Prehľad návštev v jednotlivých mesiacoch zobrazuje nasledujúci graf.


Obr. 1 Počet návštev v jednotlivých mesiacoch

Keďže väčšina článkov vychádza v slovenčine alebo češtine, najviac návštevníkov máme zo Slovenskej alebo Českej republiky. Slovenskí návštevníci prevyšujú 80% a českí 8%. Za týmito krajinami nasledujú USA, Nemecko a Anglicko s návštevnosťou okolo 1%. Zvyšné krajiny majú pod 1%.


Obr. 2 Návštevnosť podľa krajín

Zaujímavým je aj pohľad na zdroje návštev. Najväčšiu návštevnosť zabezpečujú vyhľadávacie nástroje až 63%. Najpopulárnejšie vyhľadávacie nástroje sú google, bing, yahoo a seznam. Dokazuje to aj výhodu elektronického publikovania, keďže väčšinu informácií hľadáme práve na internete. Za vyhľadávacími nástrojmi nasledujú sprostredkujúce stránky s 23%. Medzi najväčších sprostredkovateľov patria matlab.sk, google, facebook a root.cz. Priama návštevnosť predstavuje 14%.


Obr. 3 Zdroje návštev

Kľúčové slová z vyhľadávacích nástrojov nás dokážu informovať o aké články je záujem. Medzi kľúčové slová, ktoré sa objavujú najviac patria rôzne motory, plc, matlab alebo programovanie. Aj na základe kľúčových slov sa čitatelia dostávajú na naše články. V histórii portálu vedie článok Malé vodné elektrárne, za ním nasledujú články o motoroch a články zo seriálu o Matlabe. Zaujímavosťou je, že pri drvivej väčšine technických článkov sú obľúbené aj články z prírodných vied ako sú články o skládkach komunálneho odpadu, biomase alebo čokoláde.

Na záver už len zostáva poďakovať všetkým autorom za ich príspevky a všetkým čitateľom za záujem o náš portál. Do nového roku vám prajeme veľa úspechov, nápadov a dúfame že našim spoločným snažením sa navzájom obohatíme o dôležitú časť nás všetkých – vzdelaním.

Napísať príspevok