Anketa

Registrácia na TCB 2012


Účastnícky poplatok : 60 €

Meno
Priezvisko
Tituly
Telefón
Email
Pracovisko a adresa
V prípade neúčasti na konferencii
Žiadam o zaslanie informačných materiálov (okrem zborníka)
Objednávam zborník konferencie TCB2012 za 20 € + poštovné