31. Október, 2012, Autor článku: Matej Juraj, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol
Ročník 5, číslo 10

Tento článok opisuje hnaciu sústavu sériového hybridného vozidla, pričom cieľom je navrhnúť výkonové parametre hlavných častí pohonu a vhodnú koncepciu vozidla. Jednou z najväčších výhod sériového pohonu je to, že spaľovací motor môže pracovať v predurčenom režime (napríklad režim najnižšej spotreby, alebo najnižších emisií). Umožňuje to nezávislosť otáčok spaľovacieho motora od otáčania kolies ako aj nezávislosť od zaťažovania od jazdných odporov.
Celý článok »

17. Október, 2012, Autor článku: Matej Juraj, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 10

Ako už bolo naznačené v predošlom článku „Možnosti spolupráce a riadenia sériového hybridného pohonu automobilu“ možností ako znížiť spotrebu paliva resp. produkciu plynných emisií vozidiel v hybridných pohonoch je niekoľko. Na overenie týchto poznatkov vychádzajúcich z charakteristík hnacích agregátov hybridného pohonu vozidla bol vytvorený model v prostredí Matlab Simulink. Nižšie v článku sú priblížené jednotlivé subsystémy komplexného modelu, pomocou ktorých sa vykonali simulácie overujúce vhodnosť kooperácie medzi spaľovacím motorom, elektromotorom, generátorom a akumulátormi.
Celý článok »

16. September, 2011, Autor článku: Surýnek Tomáš, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol
Ročník 4, číslo 9

The main purpose of this paper is to present new design of rangefinder station based of triangulation principle consisting camera and laser source. The design consists of two main parts. The first part is rangefinder itself and the second part is movement mechanism consisting of two motors AI-1001 allowing distance measurement in two axes x and y. The measurement part of the station communicates with computer by USB hub and movement part with applied laser source switch communicates by RS-232 hub.
Celý článok »

12. August, 2011, Autor článku: Juško Štefan, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol
Ročník 4, číslo 8

Článok sa zaoberá návrhom modelu dvojosovej, sústavy. Samotná sústava bola fyzicky zrealizovaná, ale bolo nutné navrhnúť jej počítačový model pre následný návrh pohonov a riadiacich obvodov. Pre tvorbu počítačového modelu sústavy bol v tomto prípade využitý Matlab – Simmechanics.
Celý článok »

10. August, 2011, Autor článku: Haffner Oto, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol, Študentské práce
Ročník 4, číslo 8

Cieľom príspevku je spracovanie prehľadu metód detekcie hrán v obraze a porovnanie vlastností metód detekcie hrán implementované v programovacom prostredí Matlab. Jednotlivé metódy boli overené a porovnané na sade umelých obrazoch, ktoré boli ďalej zašumené a rozmazané, a na reálnych obrazoch. Na porovnanie a vyhodnotenie metód detekcie hrán nie je známe objektívne kritérium. Jednotlivé metódy boli overené a porovnané na sade umelých obrázkov, ktoré boli ďalej zašumené a rozmazané, a na reálnych obrázkoch.
Celý článok »

25. Júl, 2011, Autor článku: Gerlich Vladimír, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol
Ročník 4, číslo 7

Tato poslední část příspěvku se bude zabývat ověřením přesnosti tvořeného modelu části budovy. Díky výraznému nárůstu výkonu počítačové techniky během uplynulých let, je možné každým rokem vytvářet přesnější numerické modely fyzikální dějů a technologických procesů. Je třeba si ale uvědomit, že numerické řešení nemusí vždy dávat správné výsledky, a tak v žádném případě není možno automaticky předpokládat, že numerické modely jsou lepší než jejich analytické protějšky. Při tvorbě modelu je tak třeba vždy nejprve zvážit jednotlivé možné zdroje chyb a důležitost jednotlivýchparametrů modelu.
Celý článok »

18. Júl, 2011, Autor článku: Gerlich Vladimír, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol
Ročník 4, číslo 7

Přenos tepla v budovách, resp. mezi budovou a jejím okolím, se stal během uplynulých dvou desetiletí často řešenou problematikou. Vnitřní teplota budovy totiž ovlivňuje nejen spokojenost uživatelů obytných budov, ale také pracovní výkonnost ať pracovníků (nejen) v administrativních budovách. Z tohoto důvodu je vhodné, aby obyvatelé budov byli spokojeni s kvalitou vnitřního prostředí. Přenos tepla mezi budovou a jejím okolím výrazně ovlivňuje náklady na vytápění/chlazení, což zejména v posledních letech, kdy se zdražuje cena energií, začínají chápat i koncoví uživatelé jako důležitý faktor při nákupy domu nebo bytu.
Celý článok »

11. Júl, 2011, Autor článku: Gerlich Vladimír, Elektrotechnika, Informačné technológie, MATLAB/Comsol
Ročník 4, číslo 7

V posledních letech se značné množství vědeckých publikací zabývá různými přístupy ke snižování spotřeby energie v budovách. Téma této práce spadá do stejné problematiky a jejím účelem je prozkoumání možností v současné době používaných dynamických výpočtů přenosu tepla v budovách. Tyto výpočty jsou často určeny státními normami a pouze v některých případech se počítá s dynamickým užíváním budovy.
Celý článok »

06. Júl, 2011, Autor článku: Petrová Jana, MATLAB/Comsol, Medicína
Ročník 4, číslo 7

Edge detection improves image readability and it is an important part of images preprocessing aimed to their segmentation and automatic recognition of their contents. This paper describes selected methods of edge detection in magnetic resonance images, with the emphasis on the wavelet transform use.
Celý článok »

27. Jún, 2011, Autor článku: Kukurugya Ján, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol, Strojárstvo
Ročník 4, číslo 6

Proposed article describes different approaches for modeling of equipment from the area of raw materials processing by means of balancing elementary processes running in the equipment. Processing of raw materials is a system of technologies starting from raw material extraction finishing with processing of it to semi-product advancing for next adjustment outside from the system. Individual models of thermal tank with heat losses through the wall with certain thickness and heat capacity will be presented.
Celý článok »