Vydavateľ

Systémy priemyselnej informatiky s.r.o.
Kopčianska 14
Bratislava 851 01
www.syprin.sk
info@syprin.sk