Poplatky

Poplatok za zverejnenie

Časopis si účtuje autorské poplatky. Výška poplatku je v súčasnosti 50€. Po prijatí článku bude autor informovaný o prijatí a následne vyzvaný o zaplatení poplatku. Poplaky budú využité na spracovanie článkov a údržbu portálu.

Odpustenie poplatku

Časopis podporuje autorov, ktorí svoje práce zverejňujú nezávisle bez finančnej podpory (grantu). Takýmto autorom bude odpustený poplatok za zverejnenie článku.