Partneri

Humusoft s.r.o.

HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1991. Společnost má sídlo v Praze a pobočku v Bratislavě. V současnosti má 20 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu a prodej přístrojového a programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, vědeckotechnický software, simulace technologických i podnikových procesů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků.

http://www.humusoft.cz

Materiálový inžinier

Materiálový inžinier je elektronická publikácia, s ISSN 1337 – 8953 s nepravidelnou webovou aktualizáciou, zaoberajúca sa materiámi a technológiami. Stránky sú v prvom rade zamerané na vytvorenie informačnej databázy pre študentov materiálového inžinierstva a príbuzných odborov a chcú ponúknuť širokej verejnosti populárno-náučným spôsobom informácie o materiáloch. V druhom rade je publikácia zameraná na možnosť publikácie článkov autorov, ktorí začínajú so svojou publikačnou kariérou a chcú aby sa ich články dostali aj ku laickej verejnosti.

http://www.materialing.com

Matlab fórum

Matlab fórum je internetové fórum zamerané na podporu a riešenie problémov výpočtového prostredia MATLAB a Simulink. Pod rôznymi kategóriami si môžu vymienať rady začiatočníci, ale aj skúsený užívatelia.

http://www.matlab.sk

Systémy Priemyselnej Informatiky

Spoločnosť Systémy Priemyselnej Informatiky zoskupuje tím ľudí s vysokou kvalifikáciou a odbornými skúsenosťami na akademickej pôde ako aj v reálnej praxi, ktoré nám umožňuje vytvárať ojedinelé produkty v oblasti energetiky, priemyselnej informatiky, vedecko-výskumných činností ako aj komplexnej správy informačných technológií. Uplatňujeme princípy tímovej práce s kooperatívnym podielom všetkých zamestnancov na vedení, ale aj s príslušnou zodpovednosťou pre každého.

http://www.syprin.sk