17. Jún, 2013, Autor článku: Kaľavský Michal, Elektrotechnika, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 6

p15804_iconMetóda potenciálových polí je jednou z metód, ktoré sa používajú pre plánovanie cesty robotov v prostredí s prekážkami. Daná metóda je ľahko pochopiteľná a použiteľná pre statické aj dynamické prostredie. Avšak, má jeden nedostatok, možnosť tvorby lokálnych miním. Ten je možné odstrániť použitím harmonických potenciálových polí. Predkladaný článok je zameraný práve na popis harmonických potenciálových polí a na ich použitie pre statické prostredie s prekážkami. Článok obsahuje aj dosiahnuté simulačné výsledky pre pohyb robota v dvojrozmernom prostredí s prekážkami.
Celý článok »

29. Máj, 2013, Autor článku: Šebej Peter, Elektrotechnika, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 5

p15753_iconV tomto materiáli prinášame niekoľko oblasti poznatkov o automatickej identifikácii a jej využitia. Krátko popíšeme očakávaný vývoj v tejto oblasti. Samostatná časť prináša možné zmeny v cenách a množstvách aplikovaných identifikačných prvkov.
Celý článok »

13. Máj, 2013, Autor článku: Števo Stano, Elektrotechnika, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 5

Ecological building design has become an important international trend over the last ten years. Buildings consume 70% of our production of electricity and produce 65% of our waste. At the same time are using 12% of our water and contribute to a production approximately 30% of all greenhouse gas emissions. More than any other service or industry, construction industry and operation of buildings can contribute to better control of scarce resources and reduce greenhouse gas emissions (mainly CO2).
Celý článok »

08. Apríl, 2013, Autor článku: Šebej Peter, Elektrotechnika, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 4

p15678_iconAutomatická identifikácia v dnešných dňoch zažíva obrovský nárast nových poznatkov, znalostí, technológii a použiteľnosti. Snažíme sa ukázať a popularizovať bežné aj moderné identifikačné technológie. Čiarový kód môžeme označiť za plne rozvinutú technológiu, ale my pozeráme na RFID technológiu, jej budúcnosť a tiež súčasný najbližší vývoj.
Celý článok »

22. Marec, 2013, Autor článku: Vehec Igor, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 3

p15578_iconKontaktovanie je relatívne stará technológia pre prepájanie polovodičových čipov, napriek tomu dochádza stále k jej vylepšovaniu a vytváraniu nových inovatívnych prístupov. Uvedený článok pojednáva o základných metódach kontaktovania, ktoré tvoria v súčasnosti dominantnú technológiu pre prepájanie. Uvedené sú základné materiály používané pre mikrodrôtiky, kontaktovacie plôšky a hroty. V závere článok predstavuje dva nové trendy v oblasti kontaktovania: využitie mikrodrôtikov s izolačnou povrchovou úpravou – X-WireTM a technológiu MicroCoax, ktorá je vhodná pre oblasti vyšších frekvencií.
Celý článok »

20. Marec, 2013, Autor článku: Matej Juraj, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 3

Nasledujúci príspevok pojednáva o fyzikálnych veličinách, ktoré vplývajú na spotrebu motorového vozidla počas jazdy. Sú v ňom vysvetlené vplyvy jednotlivých fyzikálnych parametrov na reálnu aktuálnu spotrebu paliva automobilu počas bežnej prevádzky. V príspevku je odvodený vzťah z nameranej spotreby spaľovacieho motora v g/kWh pomocou premeny fyzikálnych jednotiek na výpočet aktuálnej spotreby paliva v litroch na 100 kilometrov jazdy.
Celý článok »

18. Marec, 2013, Autor článku: Kaňuch Ján, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 3

p15535_iconV tomto príspevku je prezentovaná analytická metóda výpočtu priebehov krútiaceho momentu a prúdu univerzálneho motora, ktorý je napájaný triakom priamo z napájacej siete. Priebeh výstupného napätia triaku je vyjadrený pomocou komplexných Fourierových radov. Vo výpočte je zahrnutá aj reakcia kotvy motora. Výpočty boli robené s parametrami obvodu a motora, ktoré boli zistené meraním na konkrétnom motore. Vypočítaný tvar priebehu napájacieho napätia a prúdu motora boli porovnané s nameranými priebehmi.
Celý článok »

08. Marec, 2013, Autor článku: Šebej Juraj, Elektrotechnika, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 3

Technológie identifikácie vo výrobných systémoch sú zvyčajne zaťažené konkrétnymi vplyvmi podľa miesta aplikácie strojárskej výroby. Zariadenie pre identifikáciu vo výrobnom procese má obmedzenia svojich funkčných vlastnosti pod vplyvom prostredia, záťaží a tiež jeho životného cyklu. V súčasnej dobe existuje viacero možnosti a metód pre identifikáciu objektov. Hlavná pozornosť venujeme technológií RFID, ktorá sa rýchlo rozvíja, s významnými príležitosťami pre lepších prínosov. V tomto článku sú popísané základné metódy pre realizáciu dosledovateľnosti pomocou RFID transpondérov.
Celý článok »

21. Január, 2013, Autor článku: Flegner Patrik, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 1

V tomto príspevku je analyzovaná pomocou Shewhartových regulačných diagramov (Control Charts) dôležitá vstupná technologická veličina otáčky (ot.min-1) vrtného nástroja. Otáčky vrtného nástroja majú dvojitý význam, z výkonnostného a ekonomického hľadiska. S otáčkami úzko súvisia dve merané technologické veličiny, a to prítlak F(N) a rýchlosť vŕtania v(mm.s-1) horniny.
Celý článok »

16. Január, 2013, Autor článku: Liptáková Andrea, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 1

Tento príspevok sa zaoberá výkonnosťou v pružných výrobných systémoch, kde presná informovanosť o priebehu jednotlivých procesoch môže prispieť k efektívnejšiemu napĺňaniu výrobných požiadaviek. Meranie výkonu je silný nástroj riadenia zmien v organizácii, ktorého výsledky sú nadobúdané správne sledovanými ukazovateľmi. Cieľom nie je poukázanie na dokonalosť, ale odhalenie medzier vo výkonnosti procesov s cieľom zlepšiť ich a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov.
Celý článok »