14. Apríl, 2012, Autor článku: Sedláček Martin, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 4

Príspevok sa zaoberá analýzou účinkov rádiofrekvenčného (RF) elektromagnetického vlnenia v biologickom objekte. Prostredníctvom jednoduchých príkladov sú modelované rôzne situácie pôsobenia planárneho elektromagnetického žiarenia s E typom polarizácie. Výstupom sú rezonančné krivky ilustrujúce veľkosť absorpcie žiarenia v závislosti od rozmerov objektu a frekvencie pôsobiaceho žiarenia.
Celý článok »

16. Marec, 2012, Autor článku: Konečný Maroš, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 3

Táto práca rieši problematiku kvality elektrickej energie, aké parametre na ňu vplývajú a aké sú posudzované pri jej hodnotení. Následnými praktickými meraniami sú vykonané analýzy kvality energie na viacerých svietidlách a svetelných zdrojoch pre verejné osvetlenie aj pre osvetlenie menších priestorov. Záverečné porovnanie zhodnocuje situáciu medzi meranými objektmi.
Celý článok »

14. Marec, 2012, Autor článku: Michniak Pavol, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 3

Diamantové štruktúry majú obrovský potenciál využitia v budúcnosti v rôznych oblastiach vedy a priemyslu. Tento článok sa zaoberá vlastnosťami diamantov, stručne rozoberá základné metódy prípravy diamantov s dôrazom na technológiu HF CVD (Hot Filament Chemical Vapour Deposition). V príspevku je popísaný postup prípravy diamantových vrstiev s ohľadom na reaktor, kde sa vytvárajú diamantové vrstvy na kremíkovom substráte. Vytvorené vzorky boli analyzované metódami SEM, SIMS, XRD a Ramanovou spektroskopiou.
Celý článok »

12. Marec, 2012, Autor článku: Rybnikár Miroslav, Humanitné vedy, Študentské práce
Ročník 5, číslo 3

Článok vznikol prepisom prezentácie, ktorú som predniesol na predmete Finančný manažment. Názov článku a prezentácie je totožný, článok Vám priblíži problematiku a možnosti krátkodobého prevádzkového financovania pre podnikateľov, krátkodobé úvery a porovná možnosti ponúkané vybranými bankami TB, ČSOB, VÚB.
Celý článok »

07. Marec, 2012, Autor článku: Cebák Marek, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 3

Odborný príspevok sa zaoberá komunikáciou jednotlivých komponentov, použitých v moderných automobiloch. Príkladom je „VOLKSWAGEN – TOUAREG 2“ časti INFOTAINMENT a komunikácia po metalickej zbernici LIN, CAN a po optickej zbernici MOST.
Celý článok »

05. Marec, 2012, Autor článku: Ujmiak Rastislav, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 3

Tento príspevok sa zaoberá podporou propagácie fotovoltiky v podmienkach Slovenskej republiky s využitím webových technológií ako napríklad Macromedia flash. V úvode priblížime princípy fungovania fotovoltaického článku a následne navrhneme flashovú aplikáciu znázorňujúcu možnosti využitia fotovoltických článkov ako zdroja elektrickej energie v rodinnom dome.
Celý článok »

02. Marec, 2012, Autor článku: Oravkinová Mária, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 5, číslo 3

Cieľom príspevku je určiť kritériá pre hodnotenie kvality videa obsahujúceho slovenskú prstovú abecedu, navrhnúť metódu na meranie. Použitie navrhnutej metódy má dať odpoveď na otázku: Aká je potrebná bitová rýchlosť, aby kvalita video – signálov degradovaného kódovaním bola dostatočná, aby bola slovenská prstová abeceda pre nepočujúcich zrozumiteľná.
Celý článok »

27. Február, 2012, Autor článku: Loderer Marek, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 5, číslo 2

Medzi najúčinnejšie spôsoby, ktorými je možné kompromitovať šifry patria útoky na implementáciu šifier ako napríklad analýza postranných kanálov. Príspevok sa venuje neinvazívnemu pasívnemu útoku – analýze doby výpočtu šifry AES, softvérovo implementovanej v knižnici OpenSSL vo verziách 0.9.8a, 0.9.8b a 0.9.8k. Tieto verzie sa od seba líšia rôznym implementovaním posledného kola šifry AES, čo mení správanie sa cache pamäte, ktorá má značný vplyv na dobu výpočtu stavu šifry AES.
Celý článok »

22. Február, 2012, Autor článku: Noge Filip, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 5, číslo 2

The work compares and evaluates various kinds of electric propulsion for vehicles. At the beginning we set the conditions for comparison. We are interested in output parameters such as acceleration, top speed and gear ratios. Finally, the best system is chosen with an explanation of why this is the best.
Celý článok »

20. Február, 2012, Autor článku: Diežka Ján, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 5, číslo 2

Základ vybudovania úspešného kontaktného centra tvorí správny model a z neho vychádzajúci následný návrh systému. Prílišná zložitosť modelu môže byť niekedy kontraproduktívna. Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať možnosti Markovovského modelu M/M/m/∞ v prostredí kontaktného centra. Tento model ponúka širokú škálu výpočtov dôležitých prevádzkových parametrov systému, pričom si zachováva prehľadnú a jednoduchú štruktúru, čo môže byť kľúčovým faktorom pri návrhu kontaktného centra.
Celý článok »