Schola Ludus – Papierová fyzika pre učiteľov aj žiakov

26. Jún, 2009, Autor článku: Foltin Martin, Oznamy
Ročník 2, číslo 6 This page as PDF Pridať príspevok

SCHOLA LUDUS – Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje pre učiteľov prírodovedných predmetov na základných školách a osemročných gymnáziách zážitkové sústredenie EXPERIMENTÁREŇ 2009.

Papierová fyzika – zážitkové sústredenie pre učiteľov

Cieľom sústredenia je podporiť zmenu prírodovedného vzdelávania na atraktívne aktívne tvorivé poznávanie. Téma zážitkového sústredenia „Papierová fyzika“ – fyzikálne vlastnosti papiera a experimenty s papierovými pomôckami bola zvolená s ohľadom na potenciál rozvíjať kľúčové poznávacie kompetencie, s ohľadom na potenciál priblížiť v rámci danej témy široké spektrum prírodných javov a možnosť interdisciplinárnych prepojení, ako aj s ohľadom na dostupnosť, a relatívnu finančnú nenáročnosť pomôcok umožňujúcu aj domáce experimentovanie.

Učitelia budú počas sústredenia v podobnej pozícii ako deti počas denného fyzikálneho tábora (viď nižšie), ktorý sústredeniu predchádza: budú sa hrať, experimentovať, aktívne objavovať. Okrem toho získajú učitelia, účastníci sústredenia, podkladové materiály k teórii učenia SCHOLA LUDUS a téme „Papierová fyzika“, ako aj spracované skúsenosti z realizácie aktivít s deťmi vo veku 10-15 rokov.

Zážitkové sústredenei EXPERIMENTÁREŇ 2009: Papierová fyzika sa bude konať na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v Bratislave 20. – 24.júla 2009, denne od 8:30 do 14:30.

Vďaka podpore FMFI UK, občianskeho združenia SCHOLA LUDUS a Konta Orange je účastnícky poplatok iba 20,-€. Účastníci majú zabezpečené pomôcky a materiál na pokusy, tlačené a elektronické metodické materiály, obed a pitný režim. Prihlásiť sa môžete do 30.6.2009 elektronicky na adrese: schola@fmph.uniba.sk. Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť na www.scholaludus.sk.


Tvorivá atmosféraLetný denný tábor SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ ’09

Pre zvedavcov vo veku 10 -15 rokov, ktorí majú záujem o fyziku, alebo si svoju cestu k fyzike ešte len hľadajú.

  • I. turnus 6. – 10.7. 2009
  • II. turnus 13. – 17.7. 2009

Denne od 8:00 do 16:30 hod., v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v Bratislave – v priestoroch fakulty aj vonku v prírode.

ČO BUDEME ROBIŤ?
Hrať sa, vymýšľať, robiť pokusy . Tento rok je na programe PAPIEROVÁ FYZIKA !

Dokážeš v papieri uvariť vodu?

  • Vieš, koľko unesie papier?
  • Ako vzniká a zaniká papier?
  • Podľa čoho si vybrať papier do tlačiarne?
  • Chceš si to vyskúšať?
  • Prihlás sa!

Cena: 60,- € zahŕňa obed, olovrant, pitný režim, pomôcky a spotrebný materiál na pokusy, odborné vedenie

AKO SA DÁ DO TÁBORA PRIHLÁSIŤ?
Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu, prípadne Vám ju na požiadanie zašleme. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite do 30. júna 2009 na adresu:

SCHOLA LUDUS
FMFI UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4

Viac informácií tel. 02 / 602 95 412, e-mail: schola@fmph.uniba.sk, www.scholaludus.sk

Viera Haverlíková


Atmosféra


Dusík


Hustota kvapalín

Napísať príspevok