Nielen virtuálny svet na FMFI UK

08. Február, 2012, Autor článku: Haverlíková Viera, Oznamy, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 2 This page as PDF Pridať príspevok

Aké sú vízie internetu 2042? Ako pomôže virtuálna Bratislava obyvateľom skutočnej Bratislavy? Existujú nekonečne veľké čísla? Čo nám môžu prezradiť superrýchle neutrína a Higgsov bozón? Odpoveď na tieto i mnohé ďalšie otázky získajú záujemcovia priamo od vedcov 15. februára 2012 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave počas zaujímavých prezentácií NIELEN VIRTUÁLNY SVET NA FMFI UK.

Popularizačný program pre mladých ľudí uzavrie výstavu VIRTUÁLNY SVET 2012, ktorú si v bratislavskom nákupnom centre Avion Shopping Park pozreli počas januára a februára tisíce ľudí. Unikátna výstava VIRTUÁLNY SVET 2012 oficiálne skončí 19. februára 2011.

Popularizačný program NIELEN VIRTUÁLNY SVET NA FMFI UK je určený najmä mladým ľuďom, ktorí uvažujú o svojom budúcom povolaní. Vedeckí pracovníci a učitelia Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK záujemcom 15. februára 2012 od 15:00 do 21:00 hod. ponúknu jedenásť populárno-vedecký prezentácií problémov a projektov z oblasti informatiky, matematiky afyziky, prezentáciu digitálnych hračiek, premietanie animácií avideí vytvorených na FMFI UK, ale aj ojedinelú možnosť navštíviť Laboratórium nanotechnológií a nových materiálov. Maturanti budú môcť získať informácie o študijných programoch, pozhovárať sa so súčasnými študentmi fakulty a poradiť sa s pracovníčkami Študijného oddelenia.

Časový harmonogram podujatia NIELEN VIRTUÁLNY SVET NA FMFI UK:

Populárno-vedecké prezentácie

 • 15:15 – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK
 • 15:30 – SSCAI: Študentský turnaj umelých inteligencií v StarCrafte
  Mgr. Michal Čertický, Katedra aplikovanej informatiky
 • 16:00 – Keby som bol/bola znova dieťaťom…
  Mgr. Karolína Mayerová, Katedra základov a vyučovania informatiky
 • 16:30 – Rozumieme ekonomike?
  doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
 • 17:00 – Existujú nekonečne veľké čísla?
  doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
 • 17:30 – Malé telesá Slnečnej sústavy
  RNDr. Juraj Tóth, PhD., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
 • 18:00 – Super-rýchle neutrína a Higgsov bozón
  doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD., Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
 • 18:30 – História a súčasnosť teórie grafov
  RNDr. Michal Forišek, PhD., Katedra informatiky
 • 19:00 – Ako pomôže virtuálna Bratislava obyvateľom skutočnej Bratislavy
  Mgr. Matej Novotný, PhD., Katedra aplikovanej informatiky
 • 19:30 – Súčasný urýchľovačový experiment – brána k hlbšiemu pochopeniu sveta
  doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
 • 20:00 – Magnetická levitácia
  doc. RNDr.František Kundracík, PhD. Katedra experimentálnej fyziky
 • 20:30 – Vízie internetu 2042
  doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

V prestávkach pred každou celou hodinou Laserová show (Kvant)

Premietanie súťažných prác ASAP = Animačná súťaž Avion (prichádza), videoprezentácie „O fyzike lekárskych prístrojov“ a ďalších videí a animácií vytvorených na FMFI UK

Návšteva laboratórií

Laboratórium nanotechnológií a nových materiálov

Návštevníci si budú môcť prezrieť špičkové moderné zariadenia na vytváranie nanometrových štruktúr, manipuláciu s nimi a štúdium ich vlastností rôznymi analytickými a meracími metódami, ako aj zariadenia na prípravu nanokompozitných vrstiev a vrstiev z nových a progresívnych materiálov. (Pozor, obmedzená kapacita – na návštevu Laboratória nanotechnológií a nových materiálov sa budete môcť zaregistrovať na FMFI UK, v Skleníku 15.2.2012 od 14:45)

O Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK je na prvom mieste v rebríčkoch kvality vzdelávania a výskumu prírodovedne zameraných vysokých škôl na Slovensku podľa ARRA. Medzi najznámejšie projekty fakulty patria: výskum Marsu v rámci NASA, projekt Princetonskej univerzity – kvantové počítače a prenos informácie laserom, spolupráca s GSI Darmstadt – objavenie nových prvkov s atómovým číslom vyšším ako 110, spolupráca s medzinárodným pracoviskom CERN – príprava experimentov na najväčšom urýchľovači častíc na svete, výstavba bratislavského Mosta Apollo a projekt virtuálnej Bratislavy. Fakulta disponuje množstvom fyzikálnych laboratórií, astronomickým a geo-fyzikálnym observatóriom v Modre-Harmónii. Viac informácií o fakulte nájdete na www.fmph.uniba.sk.

Napísať príspevok