15. ročník Festivalu vedy a techniky 2012 dopadol nad očakávania

16. November, 2012, Autor článku: Amavet, Oznamy
Ročník 5, číslo 11 This page as PDF Pridať príspevok

Festival vedy a techniky sa i tento rok uskutočnil v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského počas novembrového TÝŽDŇA VEDY v dňoch 8. – 10. 11. 2012. Túto súťažnú prehliadku vedecko-technických prác mladých ľudí – žiakov stredných a základných škôl zorganizovala AMAVET za pomoci mnohých partnerov a priateľov, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME.

O prestížnosti celoštátnej prehliadky projektov mladých vedátorov svedčí i fakt, že záštitu nad týmto podujatím prevzal prof. Douglas Dean Osheroff, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, aby popularizoval vedu a techniku aj na Slovensku. Tento výnimočný človek navštívil Slovensko v júni tohto roku na pozvanie AMAVETu a s podporou Slovenských elektrární, a. s., členom skupiny Enel.

Tri dni svoje projekty (celkovo ich bolo 68) obhajovalo spolu 103 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska, ktorých projekty postúpili do celoštátneho kola a mohli sa tak zúčastniť tejto jedinečnej prehliadky. Zo svojimi projektmi (7) sa Festivalu vedy a techniky 2012 zúčastnilo aj 16 mladých ľudí, členov našich partnerských organizácií zo Španielska, Belgicka a Českej republiky, čím sa vytvoril priestor na vytvorenie medzinárodných priateľstiev.

Od príchodu účastníkov, cez registráciu, otvárací ceremoniál, na ktorom sme privítali aj veľvyslancov Španielskeho a Belgického kráľovstva, prednášky až po samotnú prezentáciu súťažných projektov bolo na mieste, kde sa tieto mladé vedecko – technické talenty sústredili, cítiť obrovské nadšenie, snahu a emócie účastníkov ako aj radosť hodnotiteľov z toľkých kvalitných prác a projektov. Všetko to vyvrcholilo zatváracím ceremoniálom, na ktorom sa po zdĺhavej porade hodnotiacej komisie predniesli dlho očakávané výsledky. Sme veľmi radi, že sme mohli mnoho projektov oceniť nielen hodnotnými vecnými cenami, oceneniami Prírodovedeckej fakulty UK ako aj dekana tejto fakulty ale aj cenami od amerických asociácií a spoločností.

Najväčšími víťazstvami sú však určite umiestnenia na medzinárodných súťažiach v Európe, v Spojených arabských emirátov a v USA. Postúpiť sa rozhodla hodnotiaca komisia celkovo 25 súťažiacich s 18 projektmi. Emócie, ktoré Zatvárací ceremoniál vyvolal boli také silné, že zasiahli snáď každého, kto sa na ňom nachádzal. Spokojnosť účastníkov, ich učiteľov či rodičov v nás organizátoroch vyvolala pocit, že aj cez náročnú prípravu je táto súťaž každý rok tou najzákladnejšou časťou úspechu mladých vedcov, ktorá ich dokáže posunúť na miesta, o ktorých ani netušia.

Už len účasť na Festivale vedy a techniky je im odmenou, pretože ich učí nebáť sa vystúpiť z radov, tvoriť, experimentovať, zlepšovať sa a bojovať o svoje miesto medzi najlepšími mladými vedcami z celého sveta. A samozrejme v nás radosť účastníkov vyvolala i pocit, že to všetko opäť stálo za to.

Prehľad o postupoch súťažiacich na zahraničné súťaže a ceny amerických asociácií a spoločností nájdete tu:

http://amavet.sk/read_post.php?id=1076

Napísať príspevok