NotifyMe – malý veľký GTD nástroj pre iPhone

26. Február, 2010, Autor článku: Fraňo Martin, Informačné technológie
Ročník 3, číslo 2 This page as PDF Pridať príspevok

V dnešnej dobe je čoraz viac populárny pojem GTD v anglickom originále znamená “Get things done”, vo voľnom preklade, “umenie byť produktívnym alebo mať všetko hotové”. GTD naberá obľubu po celom svete. O čo v nej konkrétne ide? V prvom rade, je potrebné rozdeliť si svoje úlohy do projektov, bodov, ktoré následne splníme. Môže to byť však oriešok bez kvalitných nástrojov, ktoré nám k zadeľovaniu a triedenie úloh budú nápomocné.

“Metóda GTD, ktorá zmenila životy tisícov ľudí na celom svete, poskytuje nástroje na dosahovanie cieľov v zamestnaní i v živote s minimálnym množstvom stresu a zároveň s maximálnou flexibilitou a efektívnosťou.”
Daniel Allen, autor knihy – Getting things done

Jedným z profesionálnych školiteľov formy GTD je Petr Mára zo susednej Českej republiky. V prevažnej miere využíva nástroje existujúce pre softvérové platformy Mac OS X, iPhone a Windows. NotifyMy je práve takouto šikovnou iPhone GTD aplikáciou z česko-slovenskej dielne týmu PoweryBase. Pod skratkou GTD “Get things done” si mnohí z nás predstavia aplikáciu poznámkového bloku preplnenú množstvom funkcií. Typickým príkladom softvérových molochov sú aplikácie Things alebo OmniFocus. Rôznorodé palety možností, manažmentu projektov a pridávanie dodatočných informácií. Kvantum poznámok a tagov. Prebiehanie rozvetvených ponúk aplikácií môže v konečnom dôsledku pôsobiť frustrujúco a práve v niektorých prípadoch až viesť naopak k neproduktivite. Niekoho to však môže napĺňať. Ruku na srdce. Potrebujeme v 99% prípadoch takto zložitý nástroj na jednoduchosťou sršiacich mobilných zariadeniach ako sú Apple iPhone či iPad? Myslím, že k plnému využitiu efektivity filozofie GTD sú práve flexibilné, minimalistické aplikácie ako NotifyMe priam stvorené.

“This defines our vision, our sense of what’s next.”
Jon Ive

Trend, minimalizmus a efektivita

“Benefitom aplikácie je skutočnosť, že sa ju nemusíme učiť používať”
NotifyMe nám ako jedna z prvých aplikácií GTD segmentu ponúka pokrokovú technológiu od Apple, Push. Spôsob, akým NotifyMe využíva technológiu Push je jej primárnou výhodou pred konkurenciou a dôvod prečo zaplatiť práve za túto aplikáciu. Apple Push, celým názvom Apple Push Notification Service je mobilná služba vytvorená spoločnosťou Apple Inc, spustená pri predstavení iPhone OS 3.0 v Júni 2009. Používa push technológiu, stále otvoreného pripojenia na IP adresu pre spätnú komunikáciu zo servermi aplikácií a služieb tretích strán. Riešenie push technológie brilantne nahrádza nutnosť behu aplikácií na pozadí a tým zabraňuje zbytočnému odčerpávaniu systémových prostriedkov a drastickému znižovaniu stavu batérie ako to býva zvykom pri zariadeniach iných výrobcov.


Obr. 1. Push Notifikácia

NotifyMe disponuje tromi možnosťami úvodného zobrazenia. “Main”, “Upcoming” a “New Reminder”. Pre mňa ostáva najefektívnejšie, štandardne prednastavené zobrazenie “Main”. Má logiku, keďže priamo vidím nadchádzajúce, predchádzajúce a opakujúce sa udalosti.


Obr. 2. Zobrazenie main

Ponuku nám zakončuje voľba kategórií. Štandardné, prednastavené kategórie sa dajú premenovať, vymazať a podľa potreby pridať nové. Obzvlášť dôležitým elementom v menu aplikácie zastáva miesto položka “New reminder”. Jej umiestnenie nemohli už autori ani lepšie navrhnúť. Nachádza sa priamo v bode, kam padnú oči pri načítaní aplikácie. Nemusíme ju hľadať očami po displeji. Grafické stvárnenie je esteticky na vysokej úrovni. Upozorní, však nekričí. Tap prstom po displeji zariadenia a zapisujeme poznámku či udalosť.


Obr. 3. New Reminder

Benefitom aplikácie je skutočnosť, že sa ju nemusíme učiť používať. Prvky sú navrhnuté s citom pre okamžitú prácu ihneď pri prvotnom spustení.


Obr. 4. Vkladanie novej udalosti

Jediné, čo sa aplikácií NotifyMe dá vytknúť je absencia “landspace” módu zobrazenia a s tým spojená širokouhlá klávesnica. Odpoveď autorov k menej dôležitému nedostatku spočíva v tom, že správne rozvrhnutie prvkov v širokouhlom móde je obtiažnejšia záležitosť, ktorú treba premyslieť a dôkladne pretestovať. Takáto implementácia si vyžaduje obzvlášť mnoho času k finálnemu produktu. NotifyMe si primárne nedáva za cieľ nahradiť natívne aplikáciu Apple iCal či aplikáciu “Poznámky”. Základný poznámkovač využijeme práve pri zápise myšlienok k projektu, taktiež aplikáciu iCal ako kalendár na opakujúce sa úlohy. V prípade aplikácie “Poznámky” môžme voliť využitie odľahčeným spôsobom služby Evernote, keďže sa nám zápisky synchronizujú priamo s mailom na desktope. NotifyMe v symbióze s natívnymi aplikáciami pridáva do iPhonu rýchlu cestu k trendu GTD. Personalizovanie si času a jeho efektívneho využitia. Samozrejme, v nadchádzajúcej verzii pribudne možnosť synchronizácie s Google účtom spolu s aplikáciou iCal. Osobne mi však absencia synchronizácie v aktuálnej verzii nechýba, keďže spomínané webové rozhranie kvalitne supluje chýbajúcu možnosť synchronizovať informácie priamo s Google. Čerešničkou na torte je možnosť importu dátumu narodenia kontaktov priamo z kontakt listu do sekcie “Narodeniny”.

Webové rozhranie

Na prihlasovacej obrazovke sa odzrkadlila inšpirácia autorov v dizajne služby Apple MobileMe. Pôsobí decentne, však nezaškodilo by trošku originality. Čo je však dôležitejšie, je rýchlosť načítania, ktorá je na výbornej úrovni i na mobilnom pripojení.


Obr. 5. Prihlasovacie okno do webovej časti NotifyMe

Praktická jednoduchosť manažmentu. Webové rozhranie NotifyMe si z iPhone aplikácie berie účelovosť a logiku rozvrhnutia ovládacích prvkov. Taktiež reakcie rozhrania pri práci sú svižné. Následná synchronizácia s iPhone aplikáciou je bezproblémová i na zhoršenom pokrytí signálu mobilného pripojenia.


Obr. 6. Webové rozhranie aplikácie NotifyMe

Technické špecifikácie

Naše dáta sa zabezpečene ukladajú na serveroch bežiacich na technológiách Microsoft Windows Server 2008, Microsoft SQL Server. Z tohoto dôvodu je webové rozhranie napísané v programovacom jazyku od spoločnosti Microsoft, ASP.NET. Použité technológie umožňujú prístup z webového rozhrania odkiaľkoľvek a využívanie technológie Push, ktorá slúži pri aplikácii NotifyMe na upozornenie blížiaceho sa termínu a pripomenutie poznámky v daný čas. Notifikácie majú taktiež zvukové upozornenie, ktoré je možné zmeniť. NotifyMe ku svojej synchronizácii so servermi služieb spoločnosti PoweryBase a Apple Push vyžaduje dosah základného GSM signálu, ktorý je dostupný na úzémí Slovenska (a iných štátov) kdekoľvek v akejkoľvek mobilnej sieti. Ak spĺňame základný bod, synchronizácia je okamžitá a stabilná. Samozrejme za predpokladu, že nie sme zamestnaný v uhoľnej bani a 100 metrov pod zemou práve na iPhone efektívne neplánujeme ako stráviť víkend po celo týždennej šichte. Na iPode Touch je však synchronizácia pomocou bezdrôtovej technológie WiFi zakázaná z dôvodu šetrenia batérie iPodu. Aktuálny stav sa môže spoločne s posunom času, vypilonovaním detailov behu služieb ruka v ruke s pokrokom technológií a integrácie nového hardware zo strany spoločnosti Apple Inc zmeniť.

Blízka budúcnosť

Autori plánujú zapracovať najžiadanejšie požiadavky z podnetov komunity. Jednou z možných noviniek nadchádzajúcej verzie môže byť práve synchronizácia s Google Task, ako sme zvyknutí z konkurenčných GTD riešení. Pridanie nových možností personalizácie času zo zachovaním si pôvabu jednoduchosti ovládania pôvodnej verzie NotifyMe. Autori pri vývoji NotifyMe korešpondujú s novými trendmi, aplikovaním nových možností aktuálneho vývojového prostredia Apple Xcode.

Konečný verdikt

NotifyMe je kvalitným pripomienkovačom udalostí. Klúčové vlastnosti NotifyMe teda pozostávajú práve z efektívneho a decentne prevedeného rozhrania aplikácie. Skrytie rozsiahlosti GTD a uplatnenie filozofie, zaužívaných trendov v minimalistickom intuitívnom prostredí NotifyMe, využívajúc pritom moderné technológiu push notifikácií. Prešlo mi rukami mnoho GTD aplikácií, tak ako na platforme Mac (desktop) či iPhone OS. Nestretol som sa doteraz s aplikáciou, ktorá by mi sadla s ovládaním tak, ako práve NotifyMe od česko-slovenského tímu vývojárov – PoweryBase. Ak k tomu pripočítame možnosť prihlásenia sa cez webové rozhranie kdekoľvek a kedykoľvek, naskytá sa nám silný, multiplatformový nástroj na celkové zvýšenie našej produktivity v bezkonkurenčnej cenovej politike 2,99€. Aktualizácie na kompletne nové verzie zdarma. Ak máte podnety k novým možnostiam aplikácie, napíšte priamo autorom NotifyMe. Garantovane reagujú do 48 hodín.

Literatúra

 1. webstránka spoločnosti Powery Base. [online], [citované 21.2.2010]. Dostupné z http://www.powerybase.com/
 2. webstránka spoločnosti Jan Melvill Publishing s.r.o.. [online], [citované 21.2.2010]. Dostupné z http://www.mitvsehotovo.cz/
 3. Wikimedia: Apple Push Notification Service [online], [citované 21.2.2010]. Dostupné z http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Push_Notification_Service/

5 príspevky(ov) k článku “NotifyMe – malý veľký GTD nástroj pre iPhone”

 1. Ondrej napísal:

  V prvom rade treba pochváliť autora za detailne spracovanú recenziu a predstavenie aplikačnej platformy – Apple iPhone. Skutočne veľkým plusom je, že autor v recenzii vnáša vo vlastných citáciách svoj názor, a nie je to len suchým písaním. Vysoko oceňujem priblíženie technológie “Push Notification” a v pozadí predstavenie iných riešení GTD.

  Taktiež odbornosť a formulácia viet, sú na dobrej úrovni. Takže by nebolo na škodu vidieť od Martina Fraňa viacej podobných recenzii na nové, zaujímavé a niečim revolučné aplikácie. Verím, že v novej kategórií článkov bude len pokračovať. Prajem veľa úspechov v budúcnosti.

 2. Matej napísal:

  Ďakujem za kvalitný článok a výbornú, podrobnú recenziu s množstvom relevantných informácií. Dobré čítanie, z ktorého si užívateľ dokáže nielen ľahko utvoriť obraz o danej aplikácii, ale dozvie sa aj niečo zaujímavé navyše, kvitujem hlavne podrobné rozobranie jednotlivých prvkov s názornými obrázkami a spomenutie konceptu, resp. filozofie GTD hneď v úvode – tá je značne kľúčovou záležitosťou s súvislosti s podobnými nástrojmi, ktoré sa nám snažia uľahčiť život. Som zvedavý na ďalšie podobné texty :-)

 3. Alexander Mravčák napísal:

  Zaujímavá recenzia. Taktiež oceňujem, že autor priniesol kompletný pohľad na situáciu okolo GTD.

  poznámka pre editora: iPod touch, iPod nano, iPod shuffle, iPod classic, rovnako ako aj Mac mini sa vždy píše s malým písmenom na začiatku druhého slova.

 4. Lucia napísal:

  ako clovek, ktory sa do tychto veci nevyzna, musim autora pochvalit za to, ze temu spracoval zrozumitelne aj pre “beznych” ludi. clanok je vecny, presny a zrozumitelny, takze by s jeho porozumenim nemal mat problem nikto. podla mna ide o velmi kvalitnu a podrobnu recenziu, co ludia, ktori sa o taketo veci zaujimaju ocenia

 5. STina napísal:

  Solídny článok o “GTD”, využitie aj príslušných obrázkov, aj vhodné prerozdelenie textu do odstavcov, pre laika je to zaujímavé a náučné.

Napísať príspevok