10. Október, 2012, Autor článku: Guzan Milan, Nezaradené
Ročník 5, číslo 10

Článok poukazuje na veľké výhody použitia technológií Grid a GPGPU pri výpočtoch desiatok až stovák 2D rezov hraničnej plochy. Tie tvoria základ pre jej rekonštrukciu v sekvenčných a chaos generujúcich obvodoch v 3D stavovom priestore. Navyše, v porovnaní s niekoľkými osobnými počítačmi, sa technológia GPGPU ukázala 15 až 100 násobne rýchlejšia, čo poukazuje na jej dobré využitie v budúcnosti. Spolu s uvedením do prevádzky Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie, sa ponúkajú veľké možnosti pre výpočtovo náročné úlohy podobné tým, ktoré sú predstavené v tomto príspevku.
Celý článok »

14. September, 2012, Autor článku: Telepka Marián, Nezaradené
Ročník 5, číslo 9

Predmetný článok sa zaoberá úrovňou telesného rozvoja a kvalitou zdravotného stavu vysokoškoláčok Technickej univerzity v Košiciach. Porovnáva výsledky sledovanej skupiny s bežnou slovenskou populáciou ako aj študentkami Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Celý článok »

10. August, 2012, Autor článku: Ševčík David, Nezaradené
Ročník 5, číslo 8

Příspěvek rozebírá problematiku havarijního plánování na území České Republiky, druhy havarijních plánů a zákonné požadavky pro jejich zpracování. Popisuje obsah a náležitosti jednotlivých havarijních plánů.
Celý článok »

23. September, 2011, Autor článku: Bartošová Iveta, Nezaradené
Ročník 4, číslo 9

Tento článok sa orientuje na novú generáciu jadrových reaktorov vyvíjaných v rámci medzinárodného výskumného programu GEN IV. S inovatívnymi reaktormi novej generácie musia napredovať aj materiály, ktoré by dokázali udržať vysoký štandard vlastností, v súlade so zvýšenými nárokmi na konštrukciu jadrových elektrárni. V práci sú bližšie popísané tri rôzne typy ocelí: austenitická oceľ NF 709, ferito-martenzitická oceľ EUROFER a disperznými časticami spevnená oceľ ODS EUROFER.
Celý článok »

17. Jún, 2011, Autor článku: Števo Stano, Nezaradené
Ročník 4, číslo 6

LCA je prístup, ktorý skúma environmentálne aspekty, a vplyvy výrobku počas jeho životného cyklu, od získavania surovín, cez výrobu, realizáciu a zneškodňovanie odpadov z výroby na životné prostredie. LCA umožňuje študovať celý výrobný systém teda vyhnúť sa sub-optimalizácii, ku ktorej by mohlo dôjsť len v rámci zamerania štúdie v rámci jedného procesu. Článok pojednáva o základných charakteristikách, fázach, nástrojoch a variantoch LCA.
Celý článok »