Popis stránky

Internetový časopis Posterus.sk vznikol v roku 2008. Po asi ročnej testovacej prevádzke sme začali pravidelne zverejňovať články s rôznym tématickým zameraním, predovšetkým však na vedu a výskum. Cieľom časopisu bolo zverejňovať články z rôznych študentských konferencií (ŠVOČ, ELITECH). Častokrát sa stávalo, že študenti a doktorandi prezentovali práce iba pred malou komisiou. Chceli sme, aby sa ich vynikajúce výsledky prezentovali aj širšej verejnosti prostredníctvom Internetu. Publikovanie prostredníctvom internetového časopisu prináša niekoľko nesporných výhod. Dostupnosť článkov širokej verejnosti je vysoká. Rýchlosť zverejnenia sa pohybuje rádovo v týždňoch a v neposlednom rade umožňuje otvorenú diskusiu na zverejnenú tému. Články sú indexované pomocou SEO, takže je väčšia šanca citovania práce.

Do internetového časopisu môžete zasielať pôvodné texty so zameraním na vedu a výskum. Radi zverejníme aj články študentov, kroeé prezentujú výsledky dosiahnuté počas riešenie bakalárskych alebo diplomových prác. Vítané sú aj skúsených autorov, ktorý môžu v časopise zverejniť svoje odborné a popularizačné články. Tematické zameranie nie je špecifikované. Zameriavame sa na širokú oblasť, takže máme záujem o články z rôznych vedných oblastí a to ako technických, tak prírodovedných alebo humanitných. Radi zverejníme aj oznamy upozorňujúce na zaujímavé podujatia. V súčasnej dobe zverejňujeme pravidelne 2 články do týždňa. Časopisu bolo udelené číslo ISSN 1338-0087.