Pozvánka na semináře MATLAB a Simulink

27. Apríl, 2010, Autor článku: Humusoft, MATLAB/Comsol, Oznamy
Ročník 3, číslo 4 This page as PDF Pridať príspevok

Společnost HUMUSOFT s.r.o. pořádá pravidelné semináře zaměřené na různé aplikační oblasti software americké firmy MathWorks – MATLAB a Simulink. V měsíci květnu se uskuteční dva semináře – v Brně a Košicích.

Oba semináře jsou pořádány ve spolupráci s firmami, které jsou na špičce světového vývoje a systémy MATLAB a Simulink dlouhodobě využívají. Na semináři v Brně vystoupí se zajímavou aplikací zástupci společnosti Honeywell a v Košicích vystoupí kolegové z B+R automatizace.

HUMUSOFT zve všechny zájemce o výpočty, modelování, simulace a tvorbu aplikací na tato setkání. Semináře jsou bezplatné

Analýza dat a tvorba aplikací v systému MATLAB a Simulink
4.5.2010 Brno, Hotel International
Registrace na http://www.humusoft.cz/akce/seminar-aplikace-brno/

Lektor ukáže na jednotlivých příkladech využití matematických funkcí a nástrojů pro analýzu dat, postup vytváření aplikace od tvorby grafického uživatelského rozhranní až po tvorbu samostatně spustitelné aplikace a její začlenění do dalších programů či propojení s vnějšími zdroji dat.

Témata semináře:

 • Grafické možnosti MATLABu, vizualizace dat
 • Tvorba samostatně spustitelných aplikací
 • Matematické výpočty a analýza dat v MATLABu
  • statistické funkce a optimalizační úlohy
  • nástroje pro prokládání dat
  • nástroje pro ekonomii
  • neuronové sítě a fuzzy logika
 • Import a export dat z databází a Excelu, tvorba dokumentace
 • Paralelní výpočty v MATLABu
 • Honeywell International: Ing. Jan Lukáš, R&D Eng., Aerospace Advanced Technology
  • LiDAR (3D kamera) – zpracování obrazu, detekce objektů

Řízení a fyzikální modelování v systému MATLAB a Simulink
5.5.2010 Košice, TeleDom Hotel
Registrace na http://www.humusoft.cz/akce/seminar-rizeni-kosice/

Seminář poskytne informace o nejnovějších nástrojích sytému MATLAB & Simulink, které jsou využívány pro návrhy řídicích systémů a modelování fyzikálních soustav. Lektor ukáže na jednotlivých příkladech postup řešení metodou Model-Based Design od tvorby modelu přes návrh a ladění řídicích algoritmů, automatické generování kódu pro cílovou platformu až po ověření funkce a detailní testování výsledného zařízení.

Témata semináře:

 • Modelování fyzikálních soustav
 • Návrh řídicích systémů
  • modelování systémů spojitého a diskrétního řízení
  • modelování událostmi řízených systémů
 • Automatické generování kódu a aplikace v reálném čase
  • využití metody Model-Based Design pro návrh řídicích systémů
  • simulace a testování v reálném čase
  • generování kódu pro embedded zařízení
 • B+R automatizace: Ing. Martin Majer, aplikační technik
  • B&R Automation Studio Target for Simulink – automatické generování kódu

Napísať príspevok